Projekty

ČOV EO1000

Nová čistička odpadních vod je pro Rudíkov prioritou z hlediska dalšího možného rozvoje. V současné době již není možné napojovat na stávající ČOV...
+

Třídíme u paty domu

Projekt Třídíme u paty domu sestává ze stavebních úprav pro 3 nová třídící hnízda po obci a dodávku barevných popelnic pro 90 domácností, které...
+

Územní plán obce

(aktualizace 05.01.2017) - Na úřední desku byla vyvěšena vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV po uplynutí lhůty 15dnů od vyvěšení...
+

Chodník od sokolovny k orlovně

4.11.2016 Stavba je dokončena. Nechť se vám dobře a bezpečně chodí po tomto úseku. Na půlnoční po novém a osvětleném chodníku. Takto jednoduše a...
+

Tělocvična v základní škole

Na konci června jsme započali svépomocí obecními zaměstnanci a brigádníky s demontáží staré nevyhovující parketové podlahy a roštu v tělocvičně...
+

Přístřešky na kontejnery

Podali jsme žádost do Programu obnovy venkova a byla nám přiznána dotace ve výši 105.000,- Kč na zhotovení a montáž přístřešků pro...
+

Hasička zateplení

Doplněno 20.6.2016 Na 10. zasedání zastupitelstva obce (19. února 2016) jsme informovali, že realizovaný projekt zateplení hasičské zbrojnice byl...
+

Orlovna zateplení

K 30.6.2015 bylo dílo předáno a budova zateplena. Přehled nákladů na realizaci akce: celkové náklady projektu: 1 125 640,63...
+

III. etapa kanalizace

Projekt byl včasně dokončen 30.6.2015 dle podmínek poskytovatele dotace SFŽP. Děkujeme občanům za pochopení při omezení, která jim realizací stavby...
+

Nádrž na návsi

Předchozí zastupitelstvo připravovalo projekt na rekonstrukci vodní nádrže na návsi. Povodí Moravy však nevydá kladné stanovisko k možnosti...
+

Občané Rudíkova bezpečně na síti

Materiál pro volné stažení, který sloužil k proškolení v rámci projektu. Občané Rudíkova bezpečně na síti.pdf Info brožurky tisk rodinny_balicek.zip
+

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz