ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV

Termín veřejného projednání změny Č. 1 Územního plánu Rudíkov bude 26. července 2024 od 15:00hod v orlovně č.p. 95

Oduvodneni_porizovatele.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_1-ZCU-A.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_1-ZCU-B.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_2-HLV-A.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_2-HLV-B.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_3_VPS.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_4-ETP.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_O1-KOV.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_O2-ZPF.pdf
UPRudikov_ZMcI_VP_TEXT.pdf

Namitka_vzor.doc
Pripominka_vzor.doc

Stažení všech dokumentů naráz (*.zip velikost cca 12MB) zde: na veřejné projednání.zip

Územní plán obce

Zastupitelstvo obce Rudíkov v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dle projednání upravenou Zprávu o uplatňování Územního plánu Rudíkov za období 01/2017 až 10/2022, včetně pokynů pro zpracování Změny č.1 územního plánu. Usnesení bylo ve smyslu ustanovení § 41  zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění projednáno a schváleno na 2. zasedání zastupitelstva obce pro období 2022-2026 dne 3 . 3. 2023  jako usnesení č. 1

Zpráva o uplatňování Územního  plánu   Rudíkova_Rudikov >>

Aktuální Územní plán obce naleznete zde>>

Územní studie Rudíkov - lokalita Hájenka zde>>

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz