MAPY v obci

Mapa závad ON-LINE

Do mapy závad můžete zanést svůj požadavek na odstranění nalezené závady či nedostatku v obci. Po zadání svého e-mailu k nahlášené závadě, budete informováni o způsobu a průběhu odstraňování nahlášené závady. Zde se dostanete na on-line aplikaci       videonávod admin sekce...
+

MAPA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Projekt "Obec Rudíkov - třídím u paty domu" byl podpořen ze SFŽP Zde se dostanete na on-line mapu odpadového hospodářství obce s aktuálním rozmístěním nádob na tříděný odpad a třídící hnízda Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020664 Registrační číslo MS2014+:...
+

Informace o odpadech

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu....
+

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz