Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled rozvoje obce je obsažen ve strategické vizi pro období 10–20 let.

 

Schválená verze dokumentu zde: PRO_2018_2025.pdf (827,4 kB)

Program rozvoje obce Rudíkov schválilo v souladu s §84 odst.2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Rudíkov.
Datum schválení : 28.12. 2017
Číslo usnesení : č.6