Vyhodnocení rozpočtu za rok 2022 (stav k. 30.11.2022)

Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2023 (schválení proběhlo na 1. zasedání ZO dne 16.12.2022)

schvaleny_rozpocet_2023
schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_a_2025

 

 

Závěrečný účet obce za rok 2021 (schválení proběhlo na 21. zasedání ZO dne 14.4.2022)

Schválený závěrečný účet za rok 2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2021

Zpráva_o_výsledku_hospodaření 2021

Rozvaha 2021

Výkaz_zisku_a ztrát 2021

Výkaz_plnění_rozpočtu 2021

Hospodaření měsíční přehledy 2022

 

Vývoj rozpočtu můžete on-line sledovat zde. Data jsou napojena na účetní program obce a obsahují uzavřené účetní měsíce.

Transparentní účet obce ve vlastním okně

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz