Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2021 (schválení proběhlo na 15. zasedání ZO dne 18.12.2020)

 Schválený_rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

Závěrečný účet obce rok 2020 (schválení proběhlo na 16. zasedání ZO dne 9.4.2021)
Schválený závěrečný účet obce Rudíkov za rok 2020

Zpráva přezkoumání_hospodaření 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku_a ztrát 2020

Výkaz_plnění_rozpočtu 2020

Hospodaření měsíční přehledy 2021

 

Vývoj rozpočtu můžete on-line sledovat zde. Data jsou napojena na účetní program obce a obsahují uzavřené účetní měsíce.

Transparentní účet obce ve vlastním okně