Stav vodoměrů

Přes tento formulář můžete nahlásit stav vodoměru v období vyhlášení odečtů. Data budou předána odpovědnému pracovníkovi Vodárenské a.s.  Pracovník nebude muset obcházet tolik domů a vyhnete se situaci, kdy se lísteček s vyvěšeným stavem vodoměru třeba ztratí.