Informace o obci

Obec Rudíkov najdete na poloviční cestě mezi Velkým Meziříčím (10 km) a Třebíčí (12 km). Do roku 1960 obec patřila do jižní části okresu Velké Meziříčí. Po tomto roce patří do severní části okresu Třebíč. Obec Rudíkov je součástí mikroregionu Horácko.

Jsme pohlednou obcí moderního vzhledu, ale s historií od roku 1234, kdy se o ní objevila první písemná zmínka. Název je odvozen od stříbrné rudy, která se údajně těžila v místech bývalé staré školy.

Obec se rozkládá se na jižním svahu kolem pramenu Mlýnského potoka a uprostřed malebné krajiny Přírodního parku Třebíčsko, kde rostou některé vzácné rostliny, jako koniklec velkokvětý, kozlík dvoudomý, vstavač obecný a žijí vzácné druhy zvířat – čáp černý, užovka hladká, koroptev polní. V létě se můžete vykoupat v rybníku na Herádce.

zdroj: webová stránka Horácko - ekologický mikroregion

Nadmořská výška je uváděna 523 metrů při vstupu do kostela, 516 metrů u prodejny Střed - můstek. Katastr obce je 707 ha.

Obec obklopuje kopcovitý terén, jehličnaté lesy plné hub a malin. V zimě terén umožňuje lyžování na běžkách. O letních prázdninách se můžete ubytovat v Základní škole Ludvíka Svobody. L.Svoboda, dřívější prezident, se narodil v nedaleké vesnici Hroznatín, kde najdete také jeho rodný dům s muzeem. Spojení s okolními vesnicemi je možné vlakem, autobusem, po cyklostezkách a turistických trasách.

Dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi – postaven podle odhadu v gotice – zhruba od roku 1801 rozšířen až do dnešní klacisistní podoby. Boží muka (kaplička v Rudíkově) jsou státem chráněnou památkou. Byla postavena ve francouzském stylu po roce 1803.

       

V Rudíkově je dobře zásobená prodejna potravin, tři restaurace a na okraji obce čerpací stanice pohonných hmot s občerstvením, kde se podávají teplá jídla včetně minutek ze zvěřiny a poledního menu.

Tradiční kulturní akce

  • Pouť na Petra a Pavla
  • Šibřinky s průvodem masek
  • Pálení čarodějnic
  • Den dětí
  • Ukončení prázdnin
  • Stezka odvahy
  • Pouštění draků
  • Poslední leč
  • 1. adventní neděle

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz