Kontrola plnění usnesení

Zde můžete nahlížet na aktuální stav plnění úkolů plynoucích z jednotlivých usnesení, přijatých Zastupitelstvem obce. Tento způsob veřejného dohledu je nejen užitečným nástrojem pro veřejnost, ale zejména pro Kontrolní výbor obce, ale i užitečný nástroj pro starostu.

Usnesení zastupitelstva

GDPR a usnesení zastupitelstva

Abychom neporušovali nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/979 o ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů tzv. GDPR, jsme nuceni všechna usnesení z webu obce odstranit. Anonymizovat údaje by bylo příliš časově náročné.

Všechny zápisy a usnesení zastupitelstva jsou  k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Co se na jednotlivých jednáních zastupitelstva obce projednávalo a v jakém stavu je pnění, můžete sledovat zde

 

Celý článek

Finanční výbor

  • Bohuslav Hladký - předseda
  • Petr Sedláček
  • Emil Krejska
  • Ing. Zbyněk Trnka
  • Mgr. Martin Suk

Kontrolní výbor

  • Ing. Bohumír Pospíšil - předseda
  • Mgr. Simona Bernátová
  • Bc. Pavla Sklenářová