Kontrola plnění usnesení

Zde můžete nahlížet na aktuální stav plnění úkolů plynoucích z jednotlivých usnesení, přijatých Zastupitelstvem obce. Tento způsob veřejného dohledu je nejen užitečným nástrojem pro veřejnost, ale zejména pro Kontrolní výbor obce, ale i užitečný nástroj pro starostu.

Zastupitelstvo

 • Zdeněk Souček - starosta
 • Ing. Jiří Kotačka - místostarosta
 • Ing. Bohumír Pospíšil
 • Bc. Pavla Sklenářová
 • Vlasta Cahová
 • Irena Číhalová DiS.
 • Vojtěch Robotka
 • František Kotačka
 • Petr Brychta

Finanční výbor

 • Ing. Bohumír Pospíšil - předseda
 • František Kotačka
 • Vojtěch Robotka

Kontrolní výbor

 • Bc. Pavla Sklenářová - předseda
 • Irena Číhalová DiS.
 • Vlasta Cahová
 • Petr Brychta
 • Ing. Pavel Široký

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz