MAPA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Projekt "Obec Rudíkov - třídím u paty domu" byl podpořen ze SFŽP

Zde se dostanete na on-line mapu odpadového hospodářství obce s aktuálním rozmístěním nádob na tříděný odpad a třídící hnízda

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020664
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003013
Příjemce dotace: Obec Rudíkov

Více zde: https://www.rudikov.cz/products/tridime-u-paty-domu/
Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020664
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003013
Příjemce dotace: Obec Rudíkov

Více zde: https://www.rudikov.cz/products/tridime-u-paty-domu/

Svozy jsou organizovány takto: sudé týdny: pondělí plasty(žlutá), úterý papír(modrá). liché týdny: pátek - směsný komunál. sklo(zelená) je na výzvu, kdy posíláme SMS, web, FCB, mail.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz