MAPA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Projekt "Obec Rudíkov - třídím u paty domu" byl podpořen ze SFŽP

Zde se dostanete na on-line mapu odpadového hospodářství obce s aktuálním rozmístěním nádob na tříděný odpad a třídící hnízda

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020664
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003013
Příjemce dotace: Obec Rudíkov

Více zde: https://www.rudikov.cz/products/tridime-u-paty-domu/
Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020664
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003013
Příjemce dotace: Obec Rudíkov

Více zde: https://www.rudikov.cz/products/tridime-u-paty-domu/

Svozy jsou organizovány takto: sudé týdny: pondělí plasty(žlutá), úterý papír(modrá). liché týdny: pátek - směsný komunál. sklo(zelená) je na výzvu, kdy posíláme SMS, web, FCB, mail.