Nová třída mateřské školy - Včeličky

Stavební část prováděná místní firmou SofiStav s.r.o byla včasně předána a 20.srpna bez připomínek dotčených úřadů zkolaudována.

Soutěž na vnitřní vybavení nábytkem a didaktickými pomůckami vyhrála firma Benajmín s.r.o. z Buchlovic. Veškeré vybavení se nepodaří dodat do 1.9.2015 nicméně nejdůležitější komponenty pro úspěšné spuštění provozu školky budou k dispozici. Zbytek se dodá postupně během září.

Akce to byla velice náročná po stránce managementu a zejména neustálé otálení ministerstva školství s vyhlášením vyhodnocení podpory našeho projektu nás dostával do časové tísně. Jelikož čas kvapil a stále jsme neměli přiznanou dotaci 2.980.000,- na tuto třídu, rozhodli jsme se jít cestou vlastního financování alespoň stavební části. Rozjeli jsme výběrové řízení a vybrali zhotovitele. Mezi tím jsme obdrželi i zprávu z ministerstva školství o podpoře našeho projektu. Následovalo další výběrové řízení na vnitřní vybavení nábytkem a didaktikou.

Realizací této stavby uspokojíme požadavky rodičů na umístění dětí do mateřské školy, které byly doposud z důvodu přeplněné kapacity odmítány.

Od 1.9.2015 tak nastoupí 22 nových dětí do naší školky a bude tak mít kapacitu 72 dětí. Kapacita školky je zcela naplněna!

Postup výstavby můžete prohlédnout od počátku do konce ve fotogalerii.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz