Nádrž na návsi

Předchozí zastupitelstvo připravovalo projekt na rekonstrukci vodní nádrže na návsi. Povodí Moravy však nevydá kladné stanovisko k možnosti napouštění nádrže z potoka, neboť by se musela navýšit hladina potoka jeho přehrazením u nátoku nádrže. Toto by ale bylo v rozporu s provedeným protipovodňovým opatřením, které na potoce povodí Moravy provedlo v minulých letech. Proto se zastupitelé shodli na demolici nevyhovující nádrže. Na původní ploše vzniklo oválné hřiště s asfaltovým povrchem, pro možné využití i v zimních měsících.