ČOV EO1000

Nová čistička odpadních vod je pro Rudíkov prioritou z hlediska dalšího možného rozvoje. V současné době již není možné napojovat na stávající ČOV nově postavené domy. Novou lokalitu Nade Vsí už musíme odkanalizovat do nové ČOV EO1000. Od 9. února máme podepsanou smlouvu o dílo s vítěznou společností VHST s.r.o. + 1. Ždárská plynařská a vodařská, a.s. Vítězná firma podala nejnižší cenovou nabídku 14.836.108,90 Kc bez DPH, a to při splnění kvalifikačních předpokladů, které museli uchazeči prokazovat v prvním kole výběrového řízení. Výběrové řízení nám přineslo výslednou cenu o cca 750 tisíc Kč nižší ve srovnání s projektovanou cenou. 13. března bylo staveniště předáno provádějící firmě a od 20. března 2017 jsou již realizovány fyzické
práce na nové ČOV.

Harmonogram prací ČOV Rudíkov - aktualizace-1.pdf

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz