Přístřešky na kontejnery

Podali jsme žádost do Programu obnovy venkova a byla nám přiznána dotace ve výši 105.000,- Kč na zhotovení a montáž přístřešků pro kontejnery na odpad. Přístřešky osadíme do konce roku 2015 na tato místa:

  • u obchodu Střed
  • u základní školy na místo bývalé sýpky na uhlí
  • v ulici na mršinci