Přístřešky na kontejnery

Podali jsme žádost do Programu obnovy venkova a byla nám přiznána dotace ve výši 105.000,- Kč na zhotovení a montáž přístřešků pro kontejnery na odpad. Přístřešky osadíme do konce roku 2015 na tato místa:

  • u obchodu Střed
  • u základní školy na místo bývalé sýpky na uhlí
  • v ulici na mršinci

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz