Třídíme u paty domu

Projekt Třídíme u paty domu sestává ze stavebních úprav pro 3 nová třídící hnízda po obci a dodávku barevných popelnic pro 90 domácností, které projevily zájem se projektu aktivně účastnit a třídit si přímo tzv. u paty domu. Výstavbou a vybavením hnízd, snížíme docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům na tříděný odpad. Třídící hnízda byla zřízena dle mapky(u Chromů, U bytovky č.p.172 a u bazénku Na Šumavě). Na projekt byla přidělena dotace 85%.
Mapa odpadového hospodářství obce


Dne 6.10. rozhodlo Zastupitelstvo obce o výběru dodavatele pro projekt Třídíme u paty domu - stavební úprava pro 3 nová třídící hnízda po obci a dodávku barevných popelnic pro 90 domácností, které projevily zájem se projektu aktivně účastnit a třídit si přímo tzv. u paty domu. Výstavbou a vybavením tří hnízd snížíme docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům na tříděný odpad. Třídící hnízda budou zřízena dle mapky(u Chromů, U bytovky č.p.172 a u bazénku Na Šumavě). Nejnižší nabídku podala místní firma Sofistav s.r.o. ve výši 696.400Kč. Projekt mohl dosáhnout maximální výše 774.117Kč. Na projekt máme přidělenou dotaci 85% a spoluúčast obce bude ve výši cca 116.000Kč. Výstavba a dodávka proběhne do 30.11.2017

Více zde: https://www.rudikov.cz/