Orlovna zateplení

K 30.6.2015 bylo dílo předáno a budova zateplena.

Přehled nákladů na realizaci akce:

celkové náklady projektu: 1 125 640,63 Kč

                 spoluúčast obce:    113 277,00 Kč

                         dotace SFŽP: 1 012 363,63 Kč

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz