Orlovna zateplení

K 30.6.2015 bylo dílo předáno a budova zateplena.

Přehled nákladů na realizaci akce:

celkové náklady projektu: 1 125 640,63 Kč

                 spoluúčast obce:    113 277,00 Kč

                         dotace SFŽP: 1 012 363,63 Kč