Nová cisterna TATRA CAS30/8500/510-S2VH

Cena cisterny, která vzešla z výběrového řízení 7.001.786,- vč. DPH. Na projektu se obec spolupodílela 10% spoluúčastí. Po odečtení částky 301.000Kč, kterou jsem získali za prodej staré cisterny LIAZ se pohybujeme na spoluúčasti obce cca 420.000Kč za tento nový stroj. Dne 12.5.2017 byla nová cisterna zaparkována v hasičské zbrojnici.

Projekt "Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“  je zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH obec Rudíkov, která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nové CAS  posílí technického vybavení JSDH na území obce Rudíkov pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízená CAS umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací. Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.

Prohlédněte fotogalerii z že hnání a slavnostního předání nové cisterny, které se uskutečnilo v neděli 2.7.2017. (foto: Vlaďka Hladíková a Dušan Nechvátal)

Prohlédněte fotogalerii z žehnání a slavnostního předání nové cisterny, které se uskutečnilo v neděli 2.7.2017. (foto: Vlaďka Hladíková a Dušan Nechvátal)

Více zde: https://www.rudikov.cz/home/newscbm_921927/7/
Prohlédněte fotogalerii z žehnání a slavnostního předání nové cisterny, které se uskutečnilo v neděli 2.7.2017. (foto: Vlaďka Hladíková a Dušan Nechvátal)

Více zde: https://www.rudikov.cz/home/newscbm_921927/7/

 

Prohlédněte fotogalerii z žehnání a slavnostního předání nové cisterny, které se uskutečnilo v neděli 2.7.2017. (foto: Vlaďka Hladíková a Dušan Nechvátal)

Více zde: https://www.rudikov.cz/home/newscbm_921927/7/

 

Prohlédněte fotogalerii z žehnání a slavnostního předání nové cisterny, které se uskutečnilo v neděli 2.7.2017. (foto: Vlaďka Hladíková a Dušan Nechvátal)

Více zde: https://www.rudikov.cz/home/newscbm_921927/7/

 

Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“  je zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH obec Rudíkov, která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nové CAS  posílí technického vybavení JSDH na území obce Rudíkov pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízená CAS umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací. Projekt „Pořízení CAS pro JPO III obec Rudíkov“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.

Více zde: https://www.rudikov.cz/

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz