Hasička zateplení

Doplněno 20.6.2016

Na 10. zasedání zastupitelstva obce (19. února 2016) jsme informovali, že realizovaný projekt zateplení hasičské zbrojnice byl doporučen a schválen SFŽP k možnému navýšení dotační podpory. Po administrativním procesu máme v tuto chvíli schválené navýšení celkových zpusobilých výdaju o cástku 49.880,86 Kc. Z této cástky nám SFŽP vyplatí dodatečně 90 %, což představuje 44.892 Kč. Bilance tohoto projektu tak vychází příznivěji, než bylo předpokládáno, a kladně se projeví v rozpoctu obce pro rok 2016. Příspěvek je již vidět na transparentním účtu obce

K 30.6.2015 bylo dílo předáno a budova zateplena. Garáž byla vybavena nad rámec akce novými sekčními vraty na dálkové ovládání. Vrata navíc elektronicky ovládají hasiči pomocí čipu na venkovní čtečce. Zrychlí se tak výjezd techniky při případném zásahu. Původně se dle projektu měla pouze zateplit stará plechová vrata, ale rozhodli jsme se pro variantu nových sekčních vrat.

Přehled nákladů na realizaci akce:

celkové náklady projektu: 976 140 Kč

                 spoluúčast obce: 311 777 Kč

                         dotace SFŽP: 664 363 Kč

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz