Lokalita Nade Vsí - pro výstavbu 32 rodinných domů

Všech 32 pozemků pro individuální výstavbu je prodaných a zavkladovaných ve prospěch kupujících.

 

  Fotogalerie z probíhající výstavby inženýrských sítí a komuniakcí je  zde

Zástavbová studie lokality Nade Vsí - podmínky a regulativa

prehledna situace.pdf (1,9 MB)
vyznaceni do ortofotomapy.pdf (2,2 MB)
vyznaceni do KN.pdf (430,5 kB)
urbanisticke reseni.pdf (1,1 MB)
plosne a prostorove usporadani.pdf (642,8 kB)
dopravni infrastruktura.pdf (965 kB)
technicka infrastruktura.pdf (517,9 kB)
PRILOHA_krizovatka.pdf (933,4 kB)
PRILOHA_zadaniUS.pdf (2,1 MB)
TEXTOVA CAST.pdf (256,2 kB)

komletní studie Nade Vsí ke stažení (*.rar)

>> Pro projektanty domů <<

Realizační dokumentace stavby inž. sítí a komunikací (důležité pro projektanty RD z hlediska "nuly" pro stavbu) ke stažení zde

Geodetické zaměření skutečného provedení(voda, splašková kanalizace, dešťová kanalizace) *.PDF ke stažení zde >  a kompletní geodetické zaměření(*.dwg *.dgn) geodetické zaměření(*.dwg *.dgn)  

 

Podmínky dotčených orgánů - každý domek musí mít retenční nádrž

 

Hydrogeologický průzkum ke stažení zde

Kalkulátor velikosti nádrže

Územní rozhodnutí o umístění stavby pro lokalitu Nade Vsí (*.pdf)

Jak realizovat v domku LAN rozvody pro internet v lokalitě Nade Vsí?

schéma LAN sítě v domě.pdf

kan-vod_nade_vsi.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz