Aktuality

Průzkum zájmu o domácí kompostéry

Vážení spoluobčané. Dne 7.12. 2022 bude vyhlášená výzva č. 24 (OPŽP 2021-2027) Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, příjem žádostí bude od 21. 12. 2022. Zastupitelstvo obce na 22.zasedání dne 8.7.2022 rozhodlo, že se pokusíme získat dotační prostředky na pořízení kompostérů, které by se umístili přímo k Vám domů. Vzhledem ke vzrůstajícícm nákladům na likvidaci biologického odpadu(BRKO) je velmi žádoucí, aby eliminace odpadu probíhala ideálně už přímo na vašich zahrádkách a navíc si takto vyrobíte sami velmi kvalitní hnojivo-kompost. Máte-li zájem kompostér od obce získat, vyplňte nám prosím tento přihlašovací formulář. Pomůže nám v odhadu počtu kompostérů, které máme zahrnout do projektu. Případně zavolejte na obec....

Celý článek

Další výlukový jízdní řád

Aktuálně platí na lince 790300(ranní vyvážka) výlukový jízdní řád do 31.10.2022 – výluka z důvodu havárie výpusti rybníku Březina. Od 1.11.2022 do 30.11.2022 bude schválen na lince 790300 nový výlukový jízdní řád z důvodu uzavírky ulice B.Václavka v Třebíči, kdy spoje jedoucí do Třebíče na AN nepojedou přes ulici Cyrilometodějská ale obslouží zastávku „Třebíč,,Kaufland“ a poté pojedou po ulici Sportovní a Bráfova. Současně v termínu výlukového jízdního řádu, tj. od 1. 11. bude odjezd z Rudíkova už v 6:57hod, ale výsledný příjezd do Třebíče z důvodu uzavírky bude stejný.

Dále avízujeme, že jsme na základě připomínek studentů požadovali posunout za normálního nevýlukového stavu linku 790300(ranní vyvážku) o 5 minut dříve, aby studenti stíhali návaznost spojů místní dopravy v Třebíči. Tomuto požadavku bude vyhověno a ranní uspíšení spoje bude realizováno až s příchodem nových jízdních řádů od 11.12.2022. Zároveň s touto změnou dojde k úpravě na spoji 5 na lince 840214(žďárák), kdy tento spoj bude obsluovat v Rudíkově pouze zastávku „Rudíkov,,žel.st.“ a „Rudíkov,,škola“.

Celý článek

Vítání občánků

13.11.2022(neděle) bude vítání občánků.
Rodiče narozených dětí dostanou pozvánku do schránky. Budeme zvát a vítat 17dětí z Rudíkova a 2 děti z Vlčatína.

 

Celý článek

Ustavující zasedání a volba vedení obce

15.10. se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelé zvolili vedení obce a složení výborů následovně:
starosta: Zdeněk Souček
místostarosta: Ing. Jiří Kotačka
předseda finančního výboru: Ing. Bohumír Pospíšil
předseda kontrolního výboru: Bc. Pavla Sklenářová
členové finančního výboru: František Kotačka, Vojtěch Robotka
členové kontrolního výboru: Irena Číhalová DiS., Vlasta Cahová, Petr Brychta, Eva Krejsková

 

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz