Aktuality

Žádost lokalit HORKA a HRÁDEK o schůzku s premiérem

  2.7.2020 jsme za lokalitu HORKA, společně se zástupci obcí lokality HRÁDEK, podali žádost o schůzku s premiérem. Chceme vyvolat jednání o postupu výběru možných lokalit pro úložiště, které probíhá netransparentně a bez možnosti obcí se jakkoliv vyjádřit k této záležitosti. Premiér po interpelaci poslancem Marianem Jurečkou slíbil, že se o problematice úložiště můžeme bavit a na to chceme navázat. Dále jsme navázali spolupráci s městem Velké Meziříčí, které už 23.6.2020 přijalo usnesení, kterým úložiště v naší lokalitě odmítlo! Záznam projednávaného bodu je zde https://www.youtube.com/watch…
Město Třebíč nás prozatím odmítá podpořit a neustále spojuje výstavbu 5.bloku JE Dukovany s potřebou mít hlubinného úložiště. Prozatím tento postoj zaujímá i Kraj Vysočina. To se budeme snažit v nadcházejícím období změnit a získat od Kraje Vysočina podporu a zájem ochránit obce a jejich oprávněné zájmy. Jsme přesvědčeni, že by se za obce měl Kraj Vysočina postavit, tak jako to udělal Plzeňský a Jihočeský kraj.

znění žádosti zde >>

Celý článek

Vedení kraje vysočina k možnosti odmítnutí případného umístění hlubinného úložiště

Současné vedení Kraje Vysočina zatím odmítá přijmout usnesení o odmítnutí hlubinného úložiště na území kraje. Následovat tak Plzeňský kraj a Jihočeský kraj zatím nehodlá a píše nám to v odpovědi zde >>

Plzeňský kraj i Jihočeský kraj totiž svými usneseními hlubinné úložiště na svých územích odmítají. Jihočeský kraj má toto usnesení již od roku 2004 a Plzeňský kraj od června 2020.

8.června jsme se sešli se starosty a jednali o dalším postupu. Přítomni byli i zástupci spolku Zdravý domov Vysočina. Na jednání se starostové shodli na odmítavém postoji k zúžení lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště a dalším postupu, jak se bude lokalita bránit.

Zrovna tak přikládáme dopis adresovaný premiérovi ČR (dopis Andrej Babiš.pdf)

16.června jsme jednali se starostou Velkého Mezříčí a požádali o podporu a vyjádření zamítavého stanoviska k případnému umísťování a budování HÚ. Usnesení bylo přijato a diskuze, kterou zastupitelstvo města Velké Meziříčí vedlo 23.6. je zde >>
Děkujeme tímto do Velkého Meziříčí za podporu.

 

Celý článek

Dotace z Kraje Vysočina na optiku pro Nade Vsí a Šumavu

Kraj Vysočina schválil námi podaný projekt "Optická síť GPON Rudíkov startuje" a podpoří jej částkou 214.000,- Kč což pokryje 60% nákladů. Realizací tohoto projektu, která představuje fyzické zafukování optických vláken + GPON aktivní technologii a 32 koncových GPON modemů, se posouváme do fáze reálného zprovoznění optického přípojení FTTH technologií. V této fázi projektu postupně do srpna 2021 připojíme 32 rezidentů v lokalitě Nade Vsí a díky optickému spliteru s poměrem dělení vláken 1:64 bude možno připojovat postupně i celou lokalitu Šumava. Tomu musí předcházet položení mikrotrubek do chodníků na Šumavě a zavedení mikrotrubek do domků. Nejzašší termín realizace pro lokalitu Nade Vsí je 30.8.2021

Celý článek

MUDR. Bušek informuje

Vzhledem k situaci s onemocnění COVID 19 budeme i nadále pokračovat v objednávkovém systému. Na každé vyšetření, ošetření, prevenci, očkování,vystavení potvrzení,atd. je nutné se předem objednat. Poradny v Rudíkově a Tasově otevíráme opět od července. I zde bude nutné se předem objednat. Vstup do čekárny bude povolen pouze objednaným pacientům. Tímto opatřením se snažíme ochránit všechny před případným kontaktem s koronavirem a nuceným uvalením 14-ti denní karantény.
Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz