Aktuality

Antigenní testy z nosu na COVID-19 k zakoupení

Na obecním úřadě je možnost zakoupení antigenních testů(výtěrem z kraje nosu). Cena 70Kč. Pokud se budete chtít sami otestovat, nebo potřebujete mít jistotu negativního testu například před návštěvou seniora apod.

Celý článek

Informace ke komplexní pozemkové reformě Rudíkov

Návrh komplexní pozemkové úpravy Rudíkov bude zpracovávat firma Horageo s.r.o., Blansko. Podle uzavřené smlouvy o dílo do 30.11.2021 zpracuje dílčí část - bodové pole. Současně budou geodeti zaměřovat katastrální území Rudíkov a části katastrálních území Hroznatín, Vlčatín a Trnava u Třebíče. Z tohoto důvodu bylo vydáno pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v těchto katastrálních území. V Rudíkově by mohl nastat problém při zaměřování hranice vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy (zjednodušeně řečeno hranice intravilánu). Hranice budou zaměřovat podle platné katastrální mapy. Geodeti v rámci těchto prací budou zaměřovat i lesní pozemky. Po tomto zaměření budou vlastníci lesních pozemků řešených v pozemkové úpravě pozváni k vyšetření vlastnických hranic těchto pozemků. Pozvánku zašle dotčeným vlastníkům na doručenku pozemkový úřad. Dokumentace k této části by měla být odevzdána 30.6.2022. Do této doby by mělo proběhnout i úvodní jednání, na kterém budou vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem a harmonogramem prací pozemkové úpravy.
Zpřesnění (úpravy) zaměřených hranic obvodu pozemkové úpravy proběhne až po zaměření celého katastru. Na šetření hranic obvodu přímo v terénu budou pozváni dotčení vlastníci pozvánkou zaslanou pozemkovým úřadem. Pozemkový úřad pozve vlastníky i na šetření hranic lesů, které nebudou řešeny v pozemkové úpravě. Dokumentace k šetření těchto hranic by měla firma odevzdat do 30.11.2022.
K výše popsanému šetření hranic nejsou zváni všichni vlastníci pozemků, ale jen vlastníci dotčených pozemků, tzn. vlastníci pozemků na hranici intravilánu, na katastrální hranici, a vlastníci, jejichž pozemky sousedí s lesním pozemkem neřešeným v pozemkové úpravě. Všichni vlastníci v obvodu pozemkové úpravy budou pozváni až na úvodní jednání.

Celý článek

Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů(dále jen„sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Celý infoleták ke sčítání je ke stažení zde >>>

Celý článek