Aktuality

Další výlukový jízdní řád

Aktuálně platí na lince 790300(ranní vyvážka) výlukový jízdní řád do 31.10.2022 – výluka z důvodu havárie výpusti rybníku Březina. Od 1.11.2022 do 30.11.2022 bude schválen na lince 790300 nový výlukový jízdní řád z důvodu uzavírky ulice B.Václavka v Třebíči, kdy spoje jedoucí do Třebíče na AN nepojedou přes ulici Cyrilometodějská ale obslouží zastávku „Třebíč,,Kaufland“ a poté pojedou po ulici Sportovní a Bráfova. Současně v termínu výlukového jízdního řádu, tj. od 1. 11. bude odjezd z Rudíkova už v 6:57hod, ale výsledný příjezd do Třebíče z důvodu uzavírky bude stejný.

Dále avízujeme, že jsme na základě připomínek studentů požadovali posunout za normálního nevýlukového stavu linku 790300(ranní vyvážku) o 5 minut dříve, aby studenti stíhali návaznost spojů místní dopravy v Třebíči. Tomuto požadavku bude vyhověno a ranní uspíšení spoje bude realizováno až s příchodem nových jízdních řádů od 11.12.2022. Zároveň s touto změnou dojde k úpravě na spoji 5 na lince 840214(žďárák), kdy tento spoj bude obsluovat v Rudíkově pouze zastávku „Rudíkov,,žel.st.“ a „Rudíkov,,škola“.

Celý článek

Vítání občánků

13.11.2022(neděle) bude vítání občánků.
Rodiče narozených dětí dostanou pozvánku do schránky. Budeme zvát a vítat 17dětí z Rudíkova a 2 děti z Vlčatína.

 

Celý článek

Ustavující zasedání a volba vedení obce

15.10. se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelé zvolili vedení obce a složení výborů následovně:
starosta: Zdeněk Souček
místostarosta: Ing. Jiří Kotačka
předseda finančního výboru: Ing. Bohumír Pospíšil
předseda kontrolního výboru: Bc. Pavla Sklenářová
členové finančního výboru: František Kotačka, Vojtěch Robotka
členové kontrolního výboru: Irena Číhalová DiS., Vlasta Cahová, Petr Brychta, Eva Krejsková

 

Celý článek

Uzavírka silnice II/360 u rybníka Březina

Uzavírka silnice II/360 u rybníka Březina z důvodu opravy havárie výpustného potrubí.

Termín uzavírky 07:00h 17.10.2022 do 20:00h 31.10.2022

Navržená objízdná trasa:
Vozidla do 7,5 t + BUS + IZS:
ve směru od Třebíče II/360 III/36060 (směr Budíkovice) - III/35116 Benetice III/36059 Horní Vilémovice Přeckov II/360 (obousměrně). Délka objízdné trasy 14 km.
 

Vozidla nad 7,5 t: ve směru od Třebíče I/23 Vladislav Náměšť nad Oslavou II/399 Jinošov
II/392 Pucov Jasenice Čikov Tasov II/390 Tasov II/392 Dolní Heřmanice Velké
Meziříčí II/602 Velké Meziříčí (obousměrně). Délka objízdné trasy 43 km.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz