Aktuality

Jednání lokalit pro HÚRAO na MPO

6. prosince jsme se jako zástupci obcí 4 vytipovaných lokalit v ČR (Horka, Hrádek, Březový potok a Janoch u Temelína) pro možné umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů účastnili na pozvání ministra MPO Jozef Síkela jednání o dalším zamýšleném postupu. Pan ministr Jozef Síkela slíbil, že do několika týdnů předloží vládě připravený zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm. Jediným nepatrně posilujícím právem bude to, že finální umístění úložiště budou muset schválit kromě vlády i obě komory parlamentu. Tedy jak poslanecká sněmovna, tak Senát ČR. Požádal jsem pana ministra, aby se pokusil do zákona prosadit větší posilující prvek pro zúčastněné obce, kterým by byl ještě souhlas dotčených obcí. To je však z pohledu MPO nepřípustný precedens. Nezbývá tedy, než se dál bránit všemi právními možnostmi, které umožňuje náš právní systém. V tuto chvíli již lokalita Horka připravuje ve spolupráci s právníky ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2.11.2022, vydanému pod č.j. 10 As 350/2021 – 69 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.6.2021, vydanému pod č.j. 9 A 16/2021 – 112.
Zdeněk Souček, starosta.

 

Celý článek

architektonická studie centra obce předána

11.11.2022 byla předána hotová architektonická studie s odpřipomínkovaným dispozičním uspořádáním záměru nových budov pro obecní úřad, sál, archív, byty a služby. Soubor služeb by obsahoval: ordinace zubních lékařů s recepcí, ordinaci praktického lékaře, 4 bytové jednotky, poštu, knihovnu, salonek pro možnost využití třeba jako místo pro setkání maminek s dětmi. Stavba bude navržena v pasívním stylu s využitím obnovitelných zdrojů FVE. V další fázi bude následovat projekt pro provádění stavby a stavební povolení.... Děkujeme za výbornou spolupráci D+Architekti.

Celý článek

Průzkum zájmu o domácí kompostéry

Vážení spoluobčané. Dne 7.12. 2022 bude vyhlášená výzva č. 24 (OPŽP 2021-2027) Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, příjem žádostí bude od 21. 12. 2022. Zastupitelstvo obce na 22.zasedání dne 8.7.2022 rozhodlo, že se pokusíme získat dotační prostředky na pořízení kompostérů, které by se umístili přímo k Vám domů. Vzhledem ke vzrůstajícícm nákladům na likvidaci biologického odpadu(BRKO) je velmi žádoucí, aby eliminace odpadu probíhala ideálně už přímo na vašich zahrádkách a navíc si takto vyrobíte sami velmi kvalitní hnojivo-kompost. Máte-li zájem kompostér od obce získat, vyplňte nám prosím tento přihlašovací formulář. Pomůže nám v odhadu počtu kompostérů, které máme zahrnout do projektu. Případně zavolejte na obec....

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz