Aktuality

Udělování vyjímek pro jízdu zákazem vjezdu Hroznatín - křižní Telečkov

Od 1.4.2020 bude v platnosti uzavírka Rudíkov - Oslavička z důvodu rekonstrukce II/360. V úseku účelové komunikace mezi silnicí 36057 a silnicí 34910" (od křížku u Hroznatína po křižní Telečkov) budou osazeny značky B1 "zákaz vjezdu" MIMO POVOLENÍ OÚ RUDÍKOV. Obecní úřad Rudíkov bude vydávat potvrzení vyjímky ze zákazu vjezdu na uvedeném úseku pro občany obcí Rudíkov, Hroznatín, Vlčatín, Nový Telečkov, Horní Heřmanice, Bochovice(Batouchovice). Vyzvednutí vyjímky na Obecním úřadě Rudíkov výhradně ve stanovených omezených úředních hodinách pondělí a středa od 14:00 - 17:00.

Celý článek

Jak naložit s použitými rouškami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci, s tím rozdílem, že pytel odveze do speciální nádoby, která bude umístěna u kontejneru pod hřbitovem a bude označena COVID-19!

Celý článek

Desinfekce pro naše občany - objednávka zrušena výrobcem

Aktualizace 19.3.2020 14:30hod Takže bohužel nám dnes ALPA Velké Meziříčí objednávku dezinfekcí zrušila v celém rozsahu!
Vedení podniku rozhodlo, že se budou pokrývat pouze zakázky pro zdravotnictví a charitu.

Aktualizace 18.3.2020. Dnes máme z ALPY potvrzenou dodávku 96 gelů 100ml a 240 sprejů 100ml. Prodávat budeme za nákupní cenu 75Kč/ks. Dodávku vyzvedneme v pátek 20.3. dopoledne. Jak bude připraven výdej na obci, vyhlásíme...

Aktualizace 17.3.2020 Výroba se rozjede v pátek 20.3.2020 pak budeme informováni ALPOU s vyzvednutím objednávky.

V návaznosti na vývoj COVID-19 se jako obec snažíme zajistit větší množství(řádově stovky kusů) desinfekčních prostředků od společnosti ALPA a.s. Velké Meziříčí, které bychom mohli občanům vydávat za nákupní cenu na obecním úřadě. Během pondělí bychom měli dostat informaci, zda bude naše objednávka uspokojena. Budeme Vás informovat o možnostech vyzvednutí.

Celý článek

Distribuce roušek z vozidla SDH

19.3.2020 11:00h je obec saturovaná rouškami a drtivé většině obyvatel byla rouška rozvezena a poskytnuta obcí. Kdyby ještě někteří jedinci roušku neměli(neslyšeli hasičské auto či nebyli doma) ozvěte se na mobil starosty 604266642.

Všem ženám, které se nabídly s pomocí roušky ušít, patří velké poděkování nás všech!

Díky patří i těm, kteří se snaží pro obec zajistit roušky komerční cestou!

Celý článek

Charita doveze nákupy seniorům na okrese Třebíč

Oblastní charita Třebíč zřizuje mimořádnou bezplatnou službu.
Reaguje tímto na vyhlášený nouzový stav v ČR.

Služba dovozu nákupů seniorům bude poskytována od 17. 3. 2020 až do odvolání.
Požadavky na nákup volejte nebo posílejte SMS na číslo 734 369 976, a to každý pracovní den
od 8:00 do 11:00 hodin. Také je možné poslat nákupní seznam e-mailem na
usmev@trebic.charita.cz 
Nákupy budou vyřízeny po jejich objednání do 24 hodin nebo dle domluvy.
Služba bude poskytována v rámci celého okresu Třebíč.

Zaměstnanci Oblastní charity Třebíč, kteří nemohou vykonávat svoji službu, se nabídli a budou zajišťovat nákupy seniorům. Nabízíme pomoc, zvláště těm, kteří nemají k dispozici pomoc od svých blízkých.

„Přivítáme také pomoc dobrovolníků z různých míst okresu Třebíč. Hlaste se na tel. 734 369 976.

Děkuji všem kolegům i dobrovolníkům z řad veřejnosti za ochotu pomáhat potřebným,“ dodává ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

www.trebic.charita.cz

Celý článek