Aktuality

Omezení úředních hodin

V návaznosti na usnesení vlády s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod úřední hodiny pro styk s veřejností stanovujeme takto:
Pondělí 14:00 – 17:00
Středa 14:00 – 17:00

V případě potřeby volejte mobil starosty 604266642

Celý článek

Opatření v naší obci po rozhodnutí Vlády ČR o udělení karantény

V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 15.3. o udělení karantény informujeme občany o provozu v obci:

1) Obchod s potravinami Vám nabízí prodlouženou otevírací dobu! Otevřeno bude od 06:00hod - 16:00hod bez polední přestávky. Platit se dá i platební kartou!

2) Obědy z Hostince u kostela se budou v jídlonosičích vydávat před vchodem do hostince v časech 10:15hod - 13:00hod

3) Kvůli poplatkům za odpad na obecní úřad zbytečně nechoďte! To počká, nebo využijte platbu převodem.

4) Zejména starší senioři, kteří jste v obci sami, se v případě potřeby pomoci(nákup, léky, technický problém) obraťte kdykoliv telefonicky na mobil starosty. Číslo je: 604 266 642.

5) MUDr. Skoumalová žádá, vzhledem k mimořádné situaci, aby do ordinace chodili pacienti pouze s akutními potížemi a to výhradně po předchozí telefonické domluvě. Bude jim přidělen čas na ošetření, aby nedošlo ke kontaktu s jinými pacienty. Do odvolání nebude poskytovat žádnou preventivní ani závodní péči, vyplňovat jakékoliv žádosti – řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pojistky ani žádná další potvrzení, nebude provádět očkování. Nutné recepty a neschopenky zajistí elektronickou formou. Tel.: 568 875 191

6) MUDr. Bušek od pondělí 16.3. až do odvolání přechází na nouzový režim. Až do odvolání ruší poradnu v Tasově a Rudíkově, veškeré objednané termíny se ruší, pacienty ošetří pouze po předchozím telefonickém objednání, je doporučeno provádět pouze prohlídky dětí do 2 let a očkování, prevence bude pouze dopoledne,asi do 10 hodin-bude upřesňovat dle situace, po 10 hodině budou ošetřeni nemocní pacienti-pouze po objednání,v čekárně mohou být pouze objednaní pacienti. Vzhledem k tomu,že dosud nemáme žádné ochranné pomůcky,mají pacienti s podezřením na onemocnění koronavirem /pobyt v zahraničí v posledních 14 dnech,teplota,kašel,případně kontakt s nakaženou osobou vstup do budovy přísně zakázán!

Celý článek

Žádost o dotaci na pořízení obecních bytů

Dne 12.3.2020 se zastupitelstvo obce usneslo na podání projektové žádosti k MFČR na pořízení obecních bytů. Byty musí splnit podmínku velikosti obytné plochy do max. 80m2. Alokovaná částka do této dotační výzvy je 300.000.000Kč a poskytovat se bude 90% z uznatelných nákladů a maximálně 10.000.000Kč na jeden projekt. Tento dotační titul, na rozdíl od sociálních bytů, nemá striktní podmínky koho obec může či nemůže v bytech ubytovat a v podstatě dává plně do kompetence obce koho v bytech ubytuje. Byla by to skvělá příležitost pro mladé, kteří nám pak nebudou odcházet z obce. Nájemné by se stanovovalo porovnáním obvyklých cen v místě a čase, což by dávalo možnost dostupného bydlení. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o smlouvách budoucích kupních, které se aktivují až v případě úspěšné dotace, na pořízení pozemků a hotového bytového domu o 8 bytech v lokalitě Vyhlídka. Bytový dům by obec zakoupila za 15.778.000Kč vč. DPH.

Celý článek

Revitalizace sportovního zázemí v Rudíkově navrženo k financování

FK Rudíkov z.s., obdržel 5.března vyrozumění od Ministerstva škosltví, mládeže a tělovýchovy že žádost o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního zázemí v Rudíkově" byla předběžně navržena k financování z národní VÝZVY V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ. Na projektu společně s obcí pracujeme již od června 2019. Pokud nyní stihneme do 30.dubna dodat další požadované dokumenty a výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud vše dopadne, do konce roku bude nové multifunkční zázemí pro sport a relaxaci stát na svém místě.

Celý článek

9. zasedání zastupitelstva obce

9. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 12.3.2020 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

 

 

Program:

1) Prodej pozemků p.č. 268/6 o výměře 561m2, st. 219/2 o výměře 94m2 a st. 220/2 o výměře 32m2
2) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na nákup bytového domu za účelem pořízení obecních bytů z dotační výzvy Ministerstva financí VPS 223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
3) Závěr, diskuze

 

Celý článek