Aktuality

Informace ke komplexní pozemkové reformě Rudíkov

Návrh komplexní pozemkové úpravy Rudíkov bude zpracovávat firma Horageo s.r.o., Blansko. Podle uzavřené smlouvy o dílo do 30.11.2021 zpracuje dílčí část - bodové pole. Současně budou geodeti zaměřovat katastrální území Rudíkov a části katastrálních území Hroznatín, Vlčatín a Trnava u Třebíče. Z tohoto důvodu bylo vydáno pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v těchto katastrálních území. V Rudíkově by mohl nastat problém při zaměřování hranice vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy (zjednodušeně řečeno hranice intravilánu). Hranice budou zaměřovat podle platné katastrální mapy. Geodeti v rámci těchto prací budou zaměřovat i lesní pozemky. Po tomto zaměření budou vlastníci lesních pozemků řešených v pozemkové úpravě pozváni k vyšetření vlastnických hranic těchto pozemků. Pozvánku zašle dotčeným vlastníkům na doručenku pozemkový úřad. Dokumentace k této části by měla být odevzdána 30.6.2022. Do této doby by mělo proběhnout i úvodní jednání, na kterém budou vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem a harmonogramem prací pozemkové úpravy.
Zpřesnění (úpravy) zaměřených hranic obvodu pozemkové úpravy proběhne až po zaměření celého katastru. Na šetření hranic obvodu přímo v terénu budou pozváni dotčení vlastníci pozvánkou zaslanou pozemkovým úřadem. Pozemkový úřad pozve vlastníky i na šetření hranic lesů, které nebudou řešeny v pozemkové úpravě. Dokumentace k šetření těchto hranic by měla firma odevzdat do 30.11.2022.
K výše popsanému šetření hranic nejsou zváni všichni vlastníci pozemků, ale jen vlastníci dotčených pozemků, tzn. vlastníci pozemků na hranici intravilánu, na katastrální hranici, a vlastníci, jejichž pozemky sousedí s lesním pozemkem neřešeným v pozemkové úpravě. Všichni vlastníci v obvodu pozemkové úpravy budou pozváni až na úvodní jednání.

Celý článek

Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů(dále jen„sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Celý infoleták ke sčítání je ke stažení zde >>>

Celý článek

Platba za svoz odpadů a poplatek ze psů

Poplatek za svoz odpadů zůstává pro rok 2021 stejný a to ve výši 350Kč / osoba. Osvobozeni jsou od poplatku občané starší 80let. Dále je osvobozeno každé třetí a další dítě v rodině. Vyhláška>>

Poplatek je splatný do 31.3.2021. Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby převodem na účet číslo 1522535349/0800 Variabilní symbol platby zadejte číslo vašeho domu. Do zprávy pro příjemce platby můžete uvést např: "svoz odpadu a pes".

Poplatek ze psů můžete sečíst s poplatkem za odpady poslat naráz jednou platbou. První pes je za 100Kč a každý další pes je za 150Kč.

 

Celý článek

Registrace pacientů 70+ k očkování u MUDr. Skoumalové

MUDr. Skoumalová informuje své pacienty 70+ , že se u ní mohou registrovat na očkování. Abychom odlevili náporu telefonátů, spustili jsme po dohodě s paní doktorkou registrační formulář. Je určen pouze pro pacienty MUDr. Skoumalové. Vyplňte si jej buď sami, nebo s pomocí rodiny, případně rádi pomůžeme s registrací na obecním úřadě. Můžete si na úřad zavolat a společně registraci provedeme, pokud nezvládnete sami. Jakmile bude vakcína pro Vás připravena, dostanete informaci na e-mail a SMS na mobil. Vakcíny do ordinací praktických lékařů budou distribuovány vždy pro minimálně 100 zájemců!

Pozor! Ten, kdo se již registroval v centrálním registru, musí být očkován v centru(Jihlava, Třebíč apod.) – nelze zatím očkovat u MUDr. Skoumalové. Pokud byste chtěli být očkováni u MUDr. Skoumalové, musíte provést zrušení registrace Vy sami.

  

Pro registraci pacientů 70+ klikněte z de >>>

Celý článek

Respirátory k zakoupení na obecním úřadu

Od úterý 2.3.2021 budou k dispozici na obecním úřadu, pro občany Rudíkova, k zakoupení za dotovanou cenu 10/kus. K dispozici máme prozatím 1.000ks certifikovaných respirátorů FFP2 splňujících normu EN149

Celý článek