Aktuality

48 roků od letecké katastrofy vrtulníku u Rudíkova 12. 9. 1972

Nedávno tomu bylo 48roků, kdy v blízkosti Rudíkova havaroval vojenský vrtulník. Spis spolu s fotkou trosek vrtulníku je součástí spisu z VUA Praha. Drobné fragmenty z vrtulníku jsou z Letecké badatelny od p. Pavla Krejčího. Materiály shromáždil a poskytl pan Milan Sivanič.

V roce 1972 probíhalo na našem území vojenské cvičení spojeneckých armád tehdejší Varšavské smlouvy. V průběhu tohoto cvičení došlo k mimořádné situaci v podobě tragické havárie vojenského vrtulníku typu Mil Mi- 4 tr. č. 7116 od 2.vrtulníkového roje, 4.stíhacího pluku v Pardubicích. Bylo to o to tragičtější, že na palubě vrtulníku se nacházelo celkem deset členů jeho osádky a všichni bohužel zahynuli. Osádka vrtulníku byla složená Major Jaromír Fišer – kapitán vrtulníku a velitel roje, Major Sláva Kašpar - pilot letovod a kapitán vrtulníku, Kapitán Jaroslav Kout – palubní technik a starší palubní technik. Dalších sedm cetujících bylo v sestavě: Podplukovník MuDr. Kamil Salaba, Major ing. Jaroslav Máca, Podplukovník Jaroslav Novotný, Major ing. Oskar Zástěra, Kapitán Jan Kraus, Podplukovník ing. Božetěch Dolník, Svobodník v záloze Milan Wagenknecht. Letový úkol vrtulníku Mi- 4 ev. č. 7116 byl v tom, že dne 12. 9. 1972 prováděl přepravu osob v rámci přesunu štábu svazku 1. stíhací letecké divize z prostoru Hlohovec na nové velitelké stanoviště svazku v prostoru Jihlava s mezipřistáním v Piešťanech. Vrtulník startoval k tomuto úkolu z letiště Malacky ve 12. 25 hod. Vzlet z Hlohovce ve 13. 32 hod. Ve 13. 45 hod. bylo provedeno mezipřistání v Piešťanech v důsledku letu státní záležitosti s označením l a tomu odpovídajícího zákazu ostatních letů. Vzlet z Piešťan byl proveden ve 14. 05 hod. Nařízená výška letu 100 m SOL, rychlost letu 130 km/hod. tříčlenný roj. Let probíhal normálně až do příletu roje do prostoru obce Rudíkov 8 km severně od
Třebíče. Skupina tří vrtulníku letěla v předepsané výšce a předepsanou rychlostí v sestavě klín – volná skupina roj s rozestupy 50 – 100 m za normálních povětrnostních podmínek. Vrtulník ev. č. 7116 letěl jako vedoucí. V 15. 25 hod. tj. Asi za 80 minut po vzletu z Piešťan se u vrtulníku ev. č. 7116 bez jakýchkoliv předběžných známek nenormálnosti utrhl jeden z listů nosného rotoru. Utržený list podletěl vrtulník letící vlevo, trup vrtulníku se stočil vlevo, převrátil se na pravou stranu a padal rotorem dolů. Asi po 50 m pádu se ulomil ocasní nosník . Trup dopadl na zem na pravou stranu a předek, oasní nosník asi 20 m vlevo od něho. Ihned po dopadu se vrtulník vzňal. Osádka a cestující v troskách zahynuli. Jako bezprostřední příčina vzniku havarijní situace a tím i katastrofy vrtulníku Mil Mi-4 ev. č. 7116 byl únavový lom čepu závěsu hlavy rotoru v důsledku překročení meze únavy. Ještě bych rád se svolením pamětníka na nehodu vrtulníku pana Emila Krejsky přidal jeho popis kolem událostí, tak jak ji sám napsal v následujících řádcích. Letecké neštěstí v Rudíkově pamatujini já, měli jsme ten den ve 4. třídě v Orlovně, odpolední vyučování, vrtulníku tehdy hlavního rotoru upadl jeden list a ten mu prý usekl ocas a proto spadl, vím že tenkrát na to místo na louku kde se pásly družstení krávy ( dnes firmy EDITE asi 500 m směrem k rybníku Klášter) kam vrtulník spadl a hořel někdo myslím z Náramče ten vrtulový list na kole přivezl. Pamatuji si, že po dohoření vrtulníku byly nějaké zbytky s popelem z louky odvezeny do výkopu na „Sklenářovu“ zahradu. Z těch co jsou jako svědci jmenováni, je jediná žijící Žofie Nožičková – Šajbidorová, Alois Komínek bude asi otec Aloise Komínka nar. 1960 mého souseda, Karel Koš ( SNB) bude otec Vlasty Košové dnes Salákové. Emil Krejska

Čest jejich památce
Milan Sivanič
Svaz letců ČR Hradec Králové
Zdroj: spis VUA Praha
Vysvětlivky: SOL – výška nad úrovní letiště/terénu v m.

Doplněno 15.11.2020 o poznatky Ing. Františka Jaši

dnes jsem si přečetl na webovkách Rudíkova článek o havárii vrtulníku v roce 1972 u Rudíkova. Úplně jsem se vrátil o 48 roků zpět ... havárii jsem viděl na vlastní oči!

Trhali jsme se sestrou šípky kousek za JZD směrem k Přeckovu. Když jsem uslyšel zvuk přilétajících helikoptér, sledoval jsem jejich let. Letěly spolu tři, když náhle od té první něco odletělo a ona se okamžitě zřítila ... mezi námi a místem havárie byl les. Okamžitě jsme se vydali na místo havárie, kde jsme již z dálky spatřili hořící trosky. Pád asi vidělo i hodně řidičů aut jedoucích po hlavním silnici, doprava na ní se prakticky zastavila. Další 2 helikoptéry přistály na stejné louce, kde došlo k havárii, avšak v bezpečné vzdálenosti od hořícího vraku (tradovalo se, že s nimi museli později odletět jiní piloti ...). Poměrně brzy dorazili po zemi vojáci a celou oblast uzavřeli a odháněli "diváky". Zároveň prý hrozilo i nebezpečí ze strany vybuchující munice (z ručních zbraní), která byla na palubě havarované helikoptéry.

I já mohu potvrdit, že zbytky byly skutečně odvezeny pod jakousi mez na Sklenářovu zahradu, jako kluci jsme to tam potom „zkoumali“ …

V té době mi bylo 12 roků … a po cca 8 letech (v roce 1980 nebo 1981), když jsem studoval v Brně na VUT, jsme jednou hostovali na výuce na Vojenské akademii, kde jsem na chodbě ve vitríně viděl úlomky na jakémsi čepu a bylo tam napsána: „únava materiálu, důsledkem které havaroval vrtulník u Rudíkova při vojenském cvičení Štít 72“.

Tolik pár mých postřehů k havárii vrtulníku v září 1972.

František Jaša

Celý článek

První várka předána zdravotníkům

V pátek 23.října byla předána zdravotníkům Nemocnice Třebíč první várka od dobrých lidí z Rudíkova, několik lidí přišlo i z Telečkova, Hroznatína a Vlčatína. Velké díky všem co darovali pozornosti pro naše zdravotníky! Druhou várku povezeme zase za týden v pátek 30.října. Kdo by chtěl donést na úřad v Rudíkově, má možnost během týdne. Děkujeme!

 

Celý článek

Energie pro personál třebíčské nemocnice

Podpořte prosím "energii pro personál třebíčské nemocnice"
Sbíráme na obecním úřadě Rudíkov pro naše zdravotníky:
- balené vody(ideálně s hořčíkem)
- energetické tyčinky
- RAW tyčinky
- kávu(rozpustnou, mletou)
- ovocné tyčinky
- tatranky
- energy drinky
1. termín odvozu pátek 23.10.2020
2. termín odvozu pátek 30.10.2020
Personál čekají v nadcházejících týdnech náročné chvíle a zdravotníci uvítají rychlou energii v náročných pracovních podmínkách. Pomůžeme alespoň takto symbolicky? Nakupte co můžete a přineste prosím na obecní úřad. Zboží předáme personálnímu oddělení třebíčské nemocnice. Děkujeme za případnou podporu. Zboží můžou nosit i dárci z okolních vesnic.

 

Celý článek

Omezení úředních hodin po dobu nouzového stavu

  • Vláda České republiky usnesením vlády ze dne 8. 10. 2020, č. 994, publikovaným podč. 398/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni
  • Úřední hodiny stanovuji na OÚ Rudíkov takto:
  • Pondělí:  07:00hod – 12:00hod
  • Středa :   12:00hod – 17:00hod
  • Opatření je účinné ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.


 

Celý článek

Proběhla schůzka s vicepremiérem a ministrem Karlem Havlíčkem

V pátek 9.10.2020 se zástupci obcí lokality Horka účastili setkání s vicepremiérem a ministrem průmyslu panem   Karlem Havlíčkem ohledně našeho postoje ke způsobu zúžení lokalit pro možnou stavbu HÚRAO. Přednesli jsme naše odmítavé stanovisko, ale také jsme předložili konstruktivní důvody, na základě kterých navrhujeme, aby ministr přijal 10-15leté moratorium pro zastavení činností vedoucích k určení finální lokality. Ministr řekl, že naše argumenty rozhodně "nehází do koše" proberou si je s kolegy na MPO a vyrozumí nás o dalším postoji k této problematice.
 
4 důvody keré jsme uvedli na podporu našeho návrhu k přijetí moratoria
1) Dodnes není připraven a schválen zákon o HÚ, na který se odkazuje Atomový zákon. Byl slibován již v červenci 2019! Obce nemají účinný nástroj jak se procesu výběru účastnit a toto odporuje směrnici EURATOM
 
2) Koncepce nakládání s RaO odpady uvažuje pouze jedinou možnou variantu a to hlubinné ukládání. Máme za to, že tento fenomén je dnes překonaný, ve světě se začíná testovat přepracování v solných reaktorech. Například firma MOLTEX ENERGY Informace podá pan Svoboda. Navíc se bude koncepce otevírat pro aktualizaci milníků vůči SÚRAO, z čehož je evidentní, že není v procesu kam spěchat. Palivo vydrží v CASTORech až do 2065, poté můžeme přebalit….
 
3) Finanční deficit na jaderném účtu. I studie z ČVUT poukazuje na chybně a nedostatečně nastavenou výši odvodu z výrobené MWh z JE. Již dávno měla být výše minimálně 85Kč/MWh. Současná výše je někde na 60Kč/MWh. Je prokázáno, že v případě stavby dalších bloků, budeme potřebovat úložiště větší a tím pádem i dražší. Zvednutí odvodu na jaderný účet na adekvátní výši, však učiní jadernou kilowatu méně konkurenceschopnou na trhu s elektřinou a záměr výstavby dalších bloků bude veřejností negativně vnímán a zpochybňován. I to je důvodem proč vyhledávání a koncept HÚRAO uspat na alespoň 15let. Není kam spěchat…..
 
4) Předávané správcovství v současných kontejnerech CASTOR je osvědčená, bezpečná a levná metoda, která nás posunuje minimálně za rok 2065 a umožňuje bezproblémovou manipulaci s vyhořelým palivem v případě technického problému s kontejnerem.
 
Zvažte prosím naše argumenty, které mohou celé věci a rozvoji jaderné energetiky jedině pomoci.
- Časem odblokovat roky poškozované vztahy mezi obcemi a SÚRAEM
- Získat dostatek času na dání věcí do pořádku (legislativu, oponentury, a vůbec ověření, zda je to správná cesta. Švédsko, Finsko časem ukáže….)
- Rozjet budování HÚRAO bude znamenat finanční deficit a následně negativní vnímání jaderné energetiky

Celý článek