Aktuality

Drobné kovy do žlutých nádob na plast

Drobný kovový odpad už nemusíte nosit do šedých kontejnerů. Můžete jej dávat do žlutých nádob na plast(malých i velkých). Umožňuje to modernizace třídící linky, která kovy vyseparuje. V žádném případě drobný kovový odpad nepatří do popelnic na směsný komunál.

Celý článek

Nová vyhláška o odpadech platná od 1.1.2022

Na 19.zasedání zastupitelstva obce byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Rudíkov č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), ze dne 14.2. 2020

ODPADY od 1.1.2022 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osovobozené osoby bez změn, mění se však splatnost, která je už pouze jednorázová a to do 30.března 2022. Platby za odpady zasílejte od 1.1.2022(dříve ne) na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800 a jako variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.

Celý článek

Odpady 2021 přehledy

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Informace naleznete v sekci INFORMACE O OBCI / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč.
Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči.
Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.
 


Více zde: https://www.rudikov.cz/odpadove-hospodarstvi/

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč. Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči. Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.

Ceník sovozoé společnosti ESKO-T:

Celý článek