Aktuality

Zahájení provozu prodejny u základní školy

Provozovatel David Nguyen oznamuje, že od zítřka 12.5.2022 zahajuje provoz prodejny se smíšeným zbožím, v budově bývalého hostince U Komínků. Otevírací doba 07:00-19:00 od pondělí do soboty a 07:00-15:00 neděle.

Celý článek

Automatizovaný Externí Defibrilátor osazen u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově

AED - Automatizovaný Externí Defibrilátor osazen u vstupu do hasičské zbrojnice v Rudíkově, zprovozněn a připraven pomoci. Linka první pomoci 155 zná kód pro otevření skříně a poradí jak postupovat. AED je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. Na zakoupení a instalaci defibrilátoru pro obec Rudíkov přispěla částkou 60.000Kč Nadace ČEZ.

 

Celý článek

Rozíření otevírací doby prodejny střed

Prodejna STŘED oznamuje, že bude mít od pondělí 2.května 2022 rozšířenou otevírací dobu.

Nově bude každý den dopolední závoz čerstvého pečiva a připravuje se nový sortiment zboží.

Rozšíření otevírací doby od 2.5. 2022
Pondělí 6:00 - 12:00
Úterý 6:00 - 17:00
Středa 6:00 - 17:00
Čtvrtek 6:00 - 17:00
Pátek 6:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 11:00

 

Celý článek

Den otevřených dveří v hasičce 8.května

Hasiči zvou s blížícím se svátkem jejich patrona svatého Floriána na den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.

V neděli 8.května od 12:00 do 16:00

Za pár dnů tomu bude přesně 5 roků, co jsme do naší obce přivítali zcela novou hasičskou cisternu - Karolínu (TATRA CAS30/8500/510 S2VH). Od té doby vyjela k více než 52 zásahům v našem bezprostředním okolí. Díky všem co se na zásazích a údržbě podílí.

 

 

Celý článek

Rada Kraje Vysočina schválila doporučující stanovisko k vyvlastnění pozemků pro stavbu silnice II/360 Trnava-Rudíkov

Vyvlastnění pozemků pro stavbu II/360 Trnava-Rudíkov. Tak zní schválené rozhodnutí Rady Kraje Vysočina z 12.4. 2022 směrem k zastupitelstvu Kraje Vysočina. Kraj Vysočina nabízel vlastníkům pozemků více jak 10 násobek odhadní ceny ve výši 125,- Kč/m2. Pokud zastupitelstvo Kraje Vysočina 10.5. 2022 doporučení Rady Kraje Vysočina schválí, započne vyvlastňovací proces a vyplacená částka bude muset být pouze podle znaleckého odhadu, čili mnohem nižší. Bohužel než tento proces proběhne, nedočkáme se tolik očekávaného nakolmení jižní křižovatky, kde odbočování do obce je každodenní hazard. Pro zdárnou realizaci je totiž zapotřebí souhlas všech vlastníků mnohdy bezvýznamných kousků pozemků podél silnice II/360.

Usnesení 0578/12/2022/RK

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-07-2021-18, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 5. 2022) termín: 10. 5. 2022  Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2022-22

 

Celý článek

Stavění májky a pálení čarodějnic

V sobotu od 16:00 se bude na návsi stavět májka a dále bude následovat program pro děti, který zorganizoval Kroužek setkávání maminek s dětmi. Od cca 20:30 se bude zapalovat vatra o kterou se postaral spolek FK Rudíkov a občerstvení budou zajišťovat v šenku hasiči.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz