Aktuality

Koncert Moravanky zrušen

Vzhledem k neustále zhoršující se epidemiologické situaci a po doporučujícím vyjádření krajské hygieny, musíme koncert Moravanky v sokolovně zrušit. Koncert určitě zorganizujeme v náhradním termínu, až špatná epidemiologická situace pomine. S zakoupenými vstupenkami máte 2 možnosti:

1) ponechat si vstupenku a použijete ji v náhradním termínu koncertu

2) přijít se vstupenkou na obecní úřad a peníze Vám budou vráceny

Celý článek

Parodie na zodpovědnost krajských zastupitelů - hlasování o odmítnutí HÚRAO na území Kraje Vysočina

Jihlava - Zastupitelé Kraje Vysočina se na svém posledním zasedání před krajskými volbami nepostavili proti možnosti umístit v kraji hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Návrh na vyslovení nesouhlasu připravili opoziční lidovci, krajská rada ho doporučila schválit. Na dnešním jednání pro něj ale zvedlo ruku jen osm krajských zastupitelů, nikdo nebyl proti a tři zastupitelé se hlasování zdrželi. Dalších 21 členů zastupitelstva nehlasovalo.  (zdroj ČTK). celý článek zde >>>

VIDEO záznam z jednání o bodu č.137 v čase 02:18:50 zde >>>

Celý článek

Zastupitelé Vysočiny projednají úložiště jaderného odpadu

Krajští zastupitelé budou 8. září jednat o odmítnutí hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na území Kraje Vysočina.

V bodě č.137 se bude hlasovat o návrhu nesouhlasit s úložištěm jaderného odpadu na Vysočině. Společně se starosty z lokality jsme oslovili lídra opozičních lidovců MUDr. Víta Kaňkovského, který nám vyšel maximálně vstříc a pomohl společně se zastupitelským klubem KDU-ČSL připravit materiál do řádného krajského zasedání. Rada kraje ho doporučila zastupitelům v této podobě schválit. V jaké podobě jej nakonec zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí se dozvíme až 8.9. 

Výzva, kterou jsme jako lokalita zaslali všem krajským zastupitelům dne 31.8. je k přečtení zde >> (HÚRAO zastupitelé KV.pdf)

Celý program jednání krajského zastupitelstva je zde >>

Celý článek

Revitalizace obecního dvora dokončena

Počátkem srpna dochází ke zcela dokončenému dílu revitalizace obecního dvora, které se přebudovalo na zázemí pro obecní komunální techniku, skladovací prostory pro pracovní nástroje pod budovou se sociálním zázemím a denní místností pro obecní pracovníky. Stavbu se podařilo zvládnout o 3 měsíce dříve, než bylo zasmluvněno ve smlouvě o dílo.

Celý článek

Sdělení MFČR o poskytnutí dotace na koupi bytového domu

13.7.2020 jsme obdrželi od Ministerstva financí informaci, že naše projektová žádost na koupi nového bytového domu byla nakonec doporučena k financování v plné výši, tedy max. 10.000.000Kč. Do 30.9.2020 musíme doložit další nezbytné podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V Rudíkovském zpravodaji, který se od 14.7.2020 distribuuje do Vašich schránek, jsme uvedli informaci o nepřidělení dotace. V době uzávěrky zpravodaje jsme tuto informaci o změně hodnocení naší žádosti neměli k dispozici a vycházeli jsme z informace z 10.6.2020 kde jsme v seznamu podpořených projektů nebyli. Zastupitelstvo se musí rozhodnout, zda tuto příležitost na pořízení nových obecních(nikoliv sociálních) bytů nakonec využijeme. Byla by to skvělá příležitost bydlení pro mladé, kteří by nám tak v obci zůstali.

Celý článek

Žádost lokalit HORKA a HRÁDEK o schůzku s premiérem

  2.7.2020 jsme za lokalitu HORKA, společně se zástupci obcí lokality HRÁDEK, podali žádost o schůzku s premiérem. Chceme vyvolat jednání o postupu výběru možných lokalit pro úložiště, které probíhá netransparentně a bez možnosti obcí se jakkoliv vyjádřit k této záležitosti. Premiér po interpelaci poslancem Marianem Jurečkou slíbil, že se o problematice úložiště můžeme bavit a na to chceme navázat. Dále jsme navázali spolupráci s městem Velké Meziříčí, které už 23.6.2020 přijalo usnesení, kterým úložiště v naší lokalitě odmítlo! Záznam projednávaného bodu je zde https://www.youtube.com/watch…
Město Třebíč nás prozatím odmítá podpořit a neustále spojuje výstavbu 5.bloku JE Dukovany s potřebou mít hlubinného úložiště. Prozatím tento postoj zaujímá i Kraj Vysočina. To se budeme snažit v nadcházejícím období změnit a získat od Kraje Vysočina podporu a zájem ochránit obce a jejich oprávněné zájmy. Jsme přesvědčeni, že by se za obce měl Kraj Vysočina postavit, tak jako to udělal Plzeňský a Jihočeský kraj.

znění žádosti zde >>

Celý článek