Aktuality

9. zasedání zastupitelstva obce

9. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 12.3.2020 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

 

 

Program:

1) Prodej pozemků p.č. 268/6 o výměře 561m2, st. 219/2 o výměře 94m2 a st. 220/2 o výměře 32m2
2) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na nákup bytového domu za účelem pořízení obecních bytů z dotační výzvy Ministerstva financí VPS 223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury
3) Závěr, diskuze

 

Celý článek

Poplatky za svoz odpadu nejdříve od 5.března

14.2.2020 byla na zasední zastupitelstva schálena nová vyhláška OZV č. 1_2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek zůstává zachován ve stejné výši 350Kč / osoba / rok. Každý občan starší 80let, je od poplatku osvobozen! Poplatky za svoz odpadu pro rok 2020 neposílejte na bankovní účet dříve než 5.března 2020, kdy vyhláška nabývá účinnosti. Všechny schválené vyhlášky jsou vystavené na úřední desce.

Celý článek

Projekt na výměnu osvětlení ve třídách MŠ a ZŠ ožívá

 

Přesně před rokem, jsme podávali žádost k Ministerstvu pro místní rozvoj, na výměnu původního(přes 40let starého) osvětlení ve třídách  ZŠ a MŠ. Tehdy jsme byli "odloženi" do zásobníku náhradních projektů. Nyní nás MMR ze zásobníku vytáhlo a zaslalo nám potvrzení o registraci akce. Náš projekt bude tedy nakonec podpořen, pokud do 30.dubna dodáme další požadované přílohy a vybraného zhotovitele na výměnu osvětlení a nové rastry. Rozpočet projektu je cca 1.460.000,- Kč a dotace 70% bude činit 994.025,- Kč. Když vše dopadne dobře, budou mít děti od září 2020 nové kvalitní osvětlení ve třídách, které jistě umocní lepší studijní výsledky.

Celý článek

Masopustní průvod obcí v sobotu 15.února

Tradiční masopustní průvod obcí pořádá SDH Rudíkov v sobotu 15. února. Z hasičky se vyráží v 10:00hod. Sraz masek v hasičce 9:30hod. Možnost zapůjčení krojů a masek u paní Lehké, nebo v sobotu v hasičce.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz