Aktuality

Majetková příprava pro opravu komunikace k vlakovému nádraží

Cesta na vlakové nádraží je ve stavu, který bychom rádi opravili a osvětlili. Majetkově je ale "skutečná" obecní cesta trochu jinde, než jsme všichni roky zvyklí chodit. Pozemkově je obecní komunikace zeleně. Fyzicky ale komunikace vede po žluté barvě. Abychom mohli komunikaci opravit například do stavu jako na hřbitově, je nutné nejprve žluté pozemky vykoupit. 100% oslovených majitelů žlutých parcel souhlasí s prodejem obci, za což jim za jejich vstřícnost patří velké díky. Napravíme tak letitý nesoulad a můžeme poté opravovat obecní majetek a zlepšit tak komunikační napojení pro pěší. Cílem je komunikaci také osvětlit. S obecními zaměstnanci a brigádníky bychom chtěli opravu realizovat do konce letních prázdnin. Přesné geodetické zaměření skutečné komunikace proběhne na místě samém s přizváním současných majitelů v půli dubna.

Celý článek

Platba za svoz odpadů 2019

Pro rok 2019 zůstává poplatek ve výši 350,- Kč / osoba. Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 30. září, nebo ve dvou splátkách splatných do 31.března a do 30.září. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící ve společné domácnosti. Pokud použijete bezhotovostní převod, variabilní smybol=číslo vašeho domu. Číslo účtu: 1522535349 / 0800 Pro QR platbu možno využít kód níže.

Celý článek

Aktuálně Nade Vsí

Nade Vsí právě probíhá pokládka obrub. První vrstva AB povrchů by měla proběhnout 9.-10. května a finální AB povrch komunikací bude 24.-25.května. V tomto mezidobí na komunikace nesmí vjíždět těžká technika(bagry, vrtné soupravy, náklaďáky apod.)

Celý článek

poučte své děti pro případ nálezu

Prosíme rodiče, aby poučili svoje děti! Dnes se při vycházce se školní družinou našla injekční stříkačka v trávě vedle parkoviště u hřbitova, směrem na fárák. Naštěstí jehla byla kryta plastovou ochranou. Snad se jednalo nějakou náhodu, ale radši opatrnost...

Celý článek

Odpady aneb jak jsme na tom

19.března se konala valná hromada Svazku obcí pro komunální služby, jehož jsme členem. Z pohledu vize jak do budoucna přistupovat k odpadům, třídit a eliminovat množství směsného odpadu, zejména s výhledem na konec skládkování, byla naše obec, ředitelem  svozové společnosti ESKO-T s.r.o.,  prezentována jako příklad dobré praxe v přístupu k odpadům. Zejména v návaznosti na projekt Třídíme u paty domu, který jsme spustili od roku 2018. Prezentace byla doplněna o meziroční statistiky, kde jsme skokově zlepšili vytřídění a snížili směsný komunál. Ve 13 ročníku soutěže třídění odpadů(sklo, papír, plasty, kov) se mezi obcemi, které sváží společnost ESKO-T, naše obec za poslední tři roky posunula v kategorii obcí 500 až 1000 obyvatel ze 14 na 4 místo v pořadí. Vytřídili jsme 65,6kg na osobu a rok. Děkujeme všem občanům, kteří se o to zasloužili. Pojďme se ještě do dalších let o 13,5kg na osobu a rok zlepšit v množství vytříděných složek. První místo by Rudíkovu zajisté slušelo.

¨

Celý článek

Informace pro stavebníky v lokalitě Nade Vsí

Co budete potřebovat pro zprovoznění elektřiny?

 1. Formulář Prohlášení a souhlas s převedením rezervovaného příkonu
 2. Koupit elektroměrový rozvaděč do pilířku DROKOS. např. drokos_ELJOB_elektroměrový rozvaděč
 3. Nechat zakoupený elektroměrový rozvaděč zamontovat elektrikářem. Můžete využít našeho místního elektrikáře pana Karla Smetanu, mobil: 725 503 431.
 4. Nechat si vystavit revizní zprávu staveništního rozvaděče(tzv. „antoníčka“) S tím opět pomůže pan Karel Smetana a revizní zprávu zajistí.
 5. Doručit na E.ON všechny dokumenty pro splnění podmínek připojení. Tzn.
 • Prohlášení a souhlas s převedením rezervovaného příkonu 3x25A
 • Prohlášení o shodě elektroměrového rozvaděče (dodá ELJOB při nákupu)
 • Typová zkouška výrobku (dodá např. ELJOB při nákupu)
 • Revizní zpráva (dodá např. Karel Smetana – elektrikář)

Pro doručení na E.ON lze využít několik variant:

 1. Osobně do Třebíče na sídlo E.ON ulice Riegrova 78
 2. Vše naskenovat(barevně) a poslat mailem na Info@eon.cz
 3. Poslat poštou na adresu: E.ON Distribuce, a.s., Lidická 36, 659 44 Brno

Poté Vás bude kontaktovat technik E.ON a připojí elektroměr.

P.S. S firmou Eljob s.r.o. jsem domluvil, že budeme přímo na obecním úřadě džet 5-6 kusů hotového elektroměrného rozvaděče(vyzbrojené desky do Drokos skříňky). Při podpisu formuláře o převodu příkonu, nebo kdykoliv, si můžete hotový výrobek se všemi potřebnými dokumenty zakoupit přímo u nás. Fakturu cca 1.770Kč bez DPH(2.141Kč) Vám pak Eljob pošle mailem. Hotové desky budou k vyzvednutí od 1.4. 2019 na OÚ Rudíkov.

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko