Aktuality

Poplatky za svoz odpadu nejdříve od 5.března

14.2.2020 byla na zasední zastupitelstva schálena nová vyhláška OZV č. 1_2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek zůstává zachován ve stejné výši 350Kč / osoba / rok. Každý občan starší 80let, je od poplatku osvobozen! Poplatky za svoz odpadu pro rok 2020 neposílejte na bankovní účet dříve než 5.března 2020, kdy vyhláška nabývá účinnosti. Všechny schválené vyhlášky jsou vystavené na úřední desce.

Celý článek

Projekt na výměnu osvětlení ve třídách MŠ a ZŠ ožívá

 

Přesně před rokem, jsme podávali žádost k Ministerstvu pro místní rozvoj, na výměnu původního(přes 40let starého) osvětlení ve třídách  ZŠ a MŠ. Tehdy jsme byli "odloženi" do zásobníku náhradních projektů. Nyní nás MMR ze zásobníku vytáhlo a zaslalo nám potvrzení o registraci akce. Náš projekt bude tedy nakonec podpořen, pokud do 30.dubna dodáme další požadované přílohy a vybraného zhotovitele na výměnu osvětlení a nové rastry. Rozpočet projektu je cca 1.460.000,- Kč a dotace 70% bude činit 994.025,- Kč. Když vše dopadne dobře, budou mít děti od září 2020 nové kvalitní osvětlení ve třídách, které jistě umocní lepší studijní výsledky.

Celý článek

Masopustní průvod obcí v sobotu 15.února

Tradiční masopustní průvod obcí pořádá SDH Rudíkov v sobotu 15. února. Z hasičky se vyráží v 10:00hod. Sraz masek v hasičce 9:30hod. Možnost zapůjčení krojů a masek u paní Lehké, nebo v sobotu v hasičce.

Celý článek

Postup prací na nových WC v sokolovně

Jak nám probíhají práce na opravě a reorganizaci sociálek v sokolvně? Cílový stav bude 4x dámské WC a 1x pánské WC + 3x pisoár. Samozřejmě bude teplá voda na všech WC a navíc přibude tolik potřebná úklidová místnůstka s výlevkou. V rozšíření WC nám hodně pomohl prostor v patře u galérky, který byl po léta skrytý za zdí vedle schodiště. Ten je vidět na prvních dvou fotkách, kde vznikají 2x dámské WC. Staré schodiště se kompletně zbouralo a nahradilo novým, dispozičně posunutým a končícím na úrovni nové podlahy dámských WC v druhém patře. Kulturní akce se tak v naší sokolovně stanou o něco "kulturnější" i z hlediska hygienického komfortu. Plně k dispozici bude již na školním plese 28.února.

 

Celý článek