Aktuality

Platba za svoz odpadů na rok 2023

ODPADY od 1.1.2023 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osvobozené osoby bez změn(osvobození jsou občané ve věku nad 80let a každé třetí a další dítě), splatnost je jednorázová do 30.března 2023. Platby za odpady zasílejte na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800 a jako variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.

Celý článek

Nové posílení autobusových spojů Velké Meziříčí - Třebíč a s tím související změny od 1.2.2023

Vzhledem ke kapacitním problémům na trase Velké Meziříčí - Třebíč, kdy stávající linka ZDAR a.s. nepobírá cestující(zejména děti dojíždějící do ZŠ Rudíkov) ze zastávek Baliny, Oslavička, bude na lince 790311 zaveden nový ranní pár rychlých spojů, které pojedou pouze zastávky Velké Meziříčí a Třebíč. Tím dojde k odlehčení spoje 840214(Zdar a.s.) o cestující z VM protože pro ně bude nový zrychlený spoj v 6:30

V souvislosti s touto změnou dojde také k úpravě na lince 790300(ranní vyvážka pro Rudíkov) a 840214.

Linka 790300 budou zkráceny spoje č. 51 a 52 – nově pojedou pouze do/z Trnavy. Spoj již nebude ráno zajíždět do Rudíkova a vracíme se tak k obsloužení studentů původním spojem 840214, který již nebude jezdit přeplněný z Velkého Meziříčí.

Linka 840214 – spoj č. 5 odjezd Velké Meziříčí 6:35, Velké Meziříčí,,Novosady 6:41, doplněna obsluha zastávek v Rudíkově („Rudíkov,,žel.st.“; „Rudíkov“; „Rudíkov,,rozc.Hroznatín“; „Rudíkov,,ZD“) – spoj již nebude zatížen cestujícími z VM (nově pojedou rychlým spojem v 6:30)

Pro cestující z Velkého Meziříčí: Linka 790311 – přidán nový pár spojů 5:50 Třebíč – 6:23 Velké Meziříčí, 6:30 Velké Meziříčí – 7:03 Třebíč, provoz ve dnech školního vyučování, obsluha zastávek stejně jako spoje 790311/13,14.

Navrhované úpravy linek proběhnou v termínu od 1. 2. 2023.

Nové jízdní řády platné od 1.2.2023 jsou ke stažení zde:

L790300
L790311
L840214

Prosíme o šíření a sdílení této informace mezi cestující z Velkého Meziříčí(zejména studenty), aby hned od 1.2.2023 využívali nově zavedený posilující spoj, který je doveze rovnou do Třebíče bez zastávek na trase!

Celý článek

Horka podala ústavní stížnost proti zúžení lokalit pro HÚRAO

Obce z lokality HORKA podaly 30.12.2022 prostřednictvím JUDr. Jidřicha Jaška ÚSTAVNÍ STÍŽNOST PROTI ROZSUDKU NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ZE DNE 2. 11. 2022, Č. J. 10 AS 350/2021-69 A PROTI USNESENÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE ZE DNE 30. 6. 2021, Č. J. 9 A 16/2021-112

Zúžení počtu lokalit na čtyři pro případné vybudování hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů(HÚRAO) bylo stanoveno dle našeho názoru nezákonným způsobem.

Podáváme ústavní stížnost proti Napadeným rozhodnutím pro porušení:
(a) práva na spravedlivý proces; a současně
(b) práva na samosprávu; a současně
(c) práva na příznivé životní prostředí svých obyvatel, resp. svého vlastního.

Ústavní stížnost_Lokalita-Horka_FINAL.pdf

Celý článek

SILVESTROVSKý běh

Předběhni s námi o den své novoroční předsevzetí během na cca 10km. Druhý ročník silvestrovského běhu se uskuteční 31.12.2022 zápisem od 09:45 a START v 10:00hod. Šatny a sprchy budou k dispozici v prostoru STARTU a CÍLE v budově kabin na hřišti. Občerstvení: klobása na grilu, PIVO, LIMO, teplé nápoje.

Mapa trasy zde

Celý článek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - „OBECNÍ DŮM Rudíkov, na pozemku parc. č. st. 63, parc.č. 2261 a 2208/9 v k.ú. Rudíkov“

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - „OBECNÍ DŮM Rudíkov, na pozemku parc. č. st. 63, parc.č. 2261 a 2208/9 v k.ú. Rudíkov“.

Zakázka se týká dodávky projektových dokumentací:

1) Projektová dokumentace pro ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04)

2) INŽENÝRSKÁ ČINNOST na Územní a stavební řízení

3) Projektová dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04)

Lhůta pro podání nabídek: 31.1.2023 do 14:00hod

Dokumentace ke stažení:

Výzva k podání nabídky - projekty Obecní dům Rudíkov.pdf (672,5 kB)

Zadávací dokumentace - dodávka projektů Obecní dům Rudíkov.pdf (915,8 kB)

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.pdf (764,4 kB)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.pdf (701,3 kB)
Příloha č. 3 - Podrobný popis zakázky a položkový rozpočet.pdf (598,8 kB)
Příloha č. 4 - Studie Obecní dům Rudíkov.pdf (5,2 MB)

Geodetické zaměření stávajícího stavu (1,7 MB)

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz