"Žádost šesti" míří k senátorům

Šest obcí z naší lokality HORKA dnes odeslalo poštou, všem 81 senátorům právně zdůvodněnou žádost, aby byl Zákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu přezkoumán Ústavním soudem České republiky. Máme za to, že schválený zákon nerespektuje jak národní, tak mezinárodní právní rámce a zejména Aarhuskou úmluvu („AÚ“), která je závazná pro Českou republiku. Zvláště alarmující je porušení článku 6 AÚ, který zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování, a článku 9 AÚ, který garantuje přístup k právní ochraně.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz