Dodržování značky Průjezd zakázán

Prosíme s ohledem na obyvatele v ulici Na Chalupech, kde je osazena značka "PRŮJEZD ZAKÁZÁN", aby toto dopravní značení bylo dodržováno. Tato ulice není hlavní příjezdní trasou do lokality Nade Vsí.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz