Platby kartou od 14. 5. 2024

Nová položka v menu - PLATBA KARTOU

Od 14. 5. 2024 můžete na našem úřadě zaplatit poplatky platební kartou(fyzickou nikoliv bezkontaktně) pomocí on-line platební brány. Díky této platební bráně, kterou provozuje a hradí Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, nestojí obec Rudíkov tato služba žádné náklady. Nemusíme provozovat a hradit platební terminál a z uskutečněných plateb neodvádíme žádné procento z přijaté platby bance. Jsme teprve čtvrtou obcí z celého Kraje Vysočina, která tuto službu spustila

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz