Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Rudíkov

V sekci INFORMACE O OBCI / ÚZEMNÍ PLÁN jsou ke stažení podklady pro Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Rudíkov. Termín veřejného projednání je stanoven na 26. 7. 2024 od 15:00hod v orlovně č.p. 95 a je oznámen na úředních deskách obce Rudíkov(elektronické i fyzické)

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz