Aktuality

Rozíření otevírací doby prodejny střed

Prodejna STŘED oznamuje, že bude mít od pondělí 2.května 2022 rozšířenou otevírací dobu.

Nově bude každý den dopolední závoz čerstvého pečiva a připravuje se nový sortiment zboží.

Rozšíření otevírací doby od 2.5. 2022
Pondělí 6:00 - 12:00
Úterý 6:00 - 17:00
Středa 6:00 - 17:00
Čtvrtek 6:00 - 17:00
Pátek 6:00 - 17:00
Sobota 7:00 - 11:00

 

Celý článek

Den otevřených dveří v hasičce 8.května

Hasiči zvou s blížícím se svátkem jejich patrona svatého Floriána na den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.

V neděli 8.května od 12:00 do 16:00

Za pár dnů tomu bude přesně 5 roků, co jsme do naší obce přivítali zcela novou hasičskou cisternu - Karolínu (TATRA CAS30/8500/510 S2VH). Od té doby vyjela k více než 52 zásahům v našem bezprostředním okolí. Díky všem co se na zásazích a údržbě podílí.

 

 

Celý článek

Rada Kraje Vysočina schválila doporučující stanovisko k vyvlastnění pozemků pro stavbu silnice II/360 Trnava-Rudíkov

Vyvlastnění pozemků pro stavbu II/360 Trnava-Rudíkov. Tak zní schválené rozhodnutí Rady Kraje Vysočina z 12.4. 2022 směrem k zastupitelstvu Kraje Vysočina. Kraj Vysočina nabízel vlastníkům pozemků více jak 10 násobek odhadní ceny ve výši 125,- Kč/m2. Pokud zastupitelstvo Kraje Vysočina 10.5. 2022 doporučení Rady Kraje Vysočina schválí, započne vyvlastňovací proces a vyplacená částka bude muset být pouze podle znaleckého odhadu, čili mnohem nižší. Bohužel než tento proces proběhne, nedočkáme se tolik očekávaného nakolmení jižní křižovatky, kde odbočování do obce je každodenní hazard. Pro zdárnou realizaci je totiž zapotřebí souhlas všech vlastníků mnohdy bezvýznamných kousků pozemků podél silnice II/360.

Usnesení 0578/12/2022/RK

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-07-2021-18, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 5. 2022) termín: 10. 5. 2022  Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-12-2022-22

 

Celý článek

Stavění májky a pálení čarodějnic

V sobotu od 16:00 se bude na návsi stavět májka a dále bude následovat program pro děti, který zorganizoval Kroužek setkávání maminek s dětmi. Od cca 20:30 se bude zapalovat vatra o kterou se postaral spolek FK Rudíkov a občerstvení budou zajišťovat v šenku hasiči.

Celý článek

4.místo v produkci SKO

Pochvala všem občanům kteří třídí odpad, čímž produkují méně směsného odpadu. Za rok 2021 jsme se zlepšili a skončili těsně na 4. místě ze svazkových obcí kategorie 501-1000 obyvatel. Vyprodukovali jsme 159,5kg/osobu/rok směsného komunálního odpadu. Do tohoto čísla, ale spadá i odpad ze hřbitovního kontejneru. Za rok 2022 již bude poměr hřbitovního kontejneru rozdělen mezi obce, jež s námi sdílí hřbitovní místa. Za rok budeme ještě lepší?
Celý článek

Provoz posilovny zahájen

Provoz posilovny pro veřejnost byl zahájen. Podmínky a ceník je uveřejněn v sekci POSILOVNA.

Do května ještě přibudou dva cihličkové stroje Dual Leg Extension a Reverse Fly.

Celý článek