Aktuality

Nová vyhláška o odpadech platná od 1.1.2022

Na 19.zasedání zastupitelstva obce byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Rudíkov č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), ze dne 14.2. 2020

ODPADY od 1.1.2022 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osovobozené osoby bez změn, mění se však splatnost, která je už pouze jednorázová a to do 30.března 2022. Platby za odpady zasílejte od 1.1.2022(dříve ne) na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800 a jako variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.

Celý článek

Odpady 2021 přehledy

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Informace naleznete v sekci INFORMACE O OBCI / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč.
Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči.
Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.
 


Více zde: https://www.rudikov.cz/odpadove-hospodarstvi/

Náklady obce za rok 2021 na svoz a likvidaci odpadů činily 608.325,- Kč. Cena zahrnuje: SKO, tříděné složky a odpady uložené na sběrných dvorech v Třebíči. Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 829Kč.

Ceník sovozoé společnosti ESKO-T:

Celý článek

Lyžařský zájezd na Kraličák

Sbor dobrovolných hasičů a obec Rudíkov bude pořádat 5.března(sobota) lyžařský zájezd do areálu Králický sněžník.

Přihlášku můžete vyplnit na formuláři zde. Cena dopravy 100Kč. Odjezd 04:00 od obchodu střed.

Hromadná cena permanentky je předdohodnutá na 400Kč / osoba

Celý článek

Tradiční masopustní průvod obcí

SDH Rudíkov informuje, že 19.2.(sobota) projde obcí tradiční masopustní průvod, se začátkem od 10:00hod. Hasička bude otevřená od 09:00hod, kdyby chtěl někdo jíti za masku.

Celý článek

Nová posilující odpolední linka od 1. února 2022

Zrychlený spoj Třebíč AN ---> Vel. Mez. AN.
Na základě připomínek občanů, vznesených na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2021, ke změnám jízdních řádů autobusů od 12.12.2021 proběhla jednání se zřizovatelem Veřejné dopravy Vysočiny(Kraj Vysočina). Dle dat z pokladních systémů se jeví nejkritičtější odpolední linka 841214 16(ZDAR a.s.) s odjezdem ve 14:38 z aut. nádraží Třebíč. Kapacita přepravovaných osob dosahuje 76 až 82 cestujících tedy maxima.
20.ledna bylo s Krajem Vysočina dohodnuto řešení, které by odlehčilo této přetěžované lince. Řešením bude nasazení nového zrychleného odpoledního spoje s platností od 1.2.2022 mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím s odjezdem 14:20hod z aut. nádraží Třebíč a pojede přímo a pouze do Velkého Meziříčí. Tím by měl být problém přetížené linky 841214 16(ZDAR a.s.) s odjezdem ve 14:38 vyřešen, protože nový zrychlený spoj může odlehčit až 60 cestujících, kteří podle dat z pokladen cestují přetíženou linkou na území města Velké Meziříčí. Prosíme o sdílení mezi známe, spolužáky z Velkého Meziříčí, ať se spoj naučí využívat hned po jeho zavedení od 1.2.2022

 

Celý článek