Aktuality

Dovybavení dětského hřiště ve školní zahradě prvky pro naše nejmenší

 

 

 

 

 

 

 

Ze strany vedení mateřské školky byla vznesena prosba a požadavek, zda by nebylo v našich finančních možnostech dovybavit školní zahradu pestřejší výbavou herních prvků pro rozvoj motoriky našich nejmenších dětí. Zastupitelstvo se tím začalo zabývat, sháněli jsme různé varianty. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj letos nevypsalo žádné dotace na výbavu dětských hřišť(stejně jako loni) rozhodli jsme se požadavek řešit z vlastních zdrojů. Porovnat různé nabídky různých dodavatelů je takřka nemožná věc, každý výrobce má jiné portfolio a samozřejmě jen ty jeho jsou ty nejlepší. Nakonec jsme zvolili po konzultaci s vedením MŠ variantu od dodavatele Hřiště hrou s.r.o. z Turnova. Drželi jsme se střízlivější varianty a za cenu 467tis Kč bude do konce prázdnin zahrada vedle školy obohacena o balanční dráhu, která se bude skládat z 11 prvků vzájemně pospojovaných. Dále bude namontována stínící plachta na kůlech nad pískoviště.

Celý článek

Žádost o dotaci na rekonstrukc gastroprovozu ve školní kuchyni

Podali jsme žádost o dotaci na nové vybavení a rekonstrukci školní kuchyně. Žádáme o příspěvek 50% na nové konvektomaty, multifunkční pánev, multifunkční kotel, indukční 3 zónový sporák, mycí stroje, atd. Výměna gastroprovozu se neobejde bez stavební rekonstrukce celé kuchyně. Kromě generační obměny přístrojů očekáváme snížení energetické náročnosti minimálně o 30%. Odhadované náklady přesahují 5,5mil Kč. Budeme čekat na vyhodnocení naší žádosti ministerstvem životního prostředí.

Celý článek

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

ZŠ a MŠ Rudíkov pořádá za finanční podpory Obce Rudíkov 6 turnusů letních příměstských táborů. Přihlásit své děti můžete do 31. května 2023. Spádovost je rozšířena nyní i pro Trnavu

Celý článek

Sv. Florián - patron hasičů

4.5. má svátek sv. Florián - patron hasičů. V neděli 7.5. bude hasička otevřená 09:00 - 12:00 a zásahová technika bude vystavena pro zájemce ke shlédnutí.

Celý článek

Pozvánka a program 3. zasedání zastupitelstva obce

3. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov se bude konat v pátek 5.5.2023 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

Program:

1) Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2022
2) Účetní závěrka obce za rok 2022
3) Závěrečný účet obce za rok 2022
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
5) Rekonstrukce výtahu v kuchyni ZŠ – schválení dodavatele
6) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení JI-001030079034/001-ZMES
7) Prodej části pozemku p.č. 2252/1 o výměře 62m2 manželům Menšíkovým na základě GP č.744-52449/2023
8) Výkup pozemků p.č. 2236/8 a 2236/3, které jsou v místní komunikaci kolem domu č.p. 91
9) Dovybavení dětského hřiště u školy pro potřeby MŠ
10) Smlouva o dílo na poradenské služby při získání dotace na projekt Modernizace stravovacího provozu při Základní škole Ludvíka Svobody a Mateřské škole Rudíkov
11) Závěr a diskuze

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz