Aktuality

Nová třída mateřské školky zkolaudována a provoz bude zahájen 1.9.2015

20.8.2015 byla úspěšně zkolaudována nová třída mateřské školy pro 22 nových dětí.

Od 1.9. 2015 tak nastoupí 22 nových dětí do této třídy. Celková kapacita naší školky tak bude 72 dětí a je zcela naplněna.

Dodávka vnitřního vybavení a didaktických pomůcek bude probíhat do konce srpna a v průběhu září.

Seznam vnitřn í výbavy, nábytku a didaktických pomůcek celkem za 1.389.000,-  které budou dodány a namontovány do 31.8.2015 je zde >>. Položky označené modře jsou již namontovány, položky označené oranžově a žlutě budou dodány a namontovány 31.8.2015!  Zbytek bude dodán v průběhu září.

Velké poděkování patří provádějící firmě SofiStav s.r.o. která stavbu předala řádně a včas. Z hlediska kolaudace nebyla jediná připomínka. A problémů při realizaci se řešilo opravdu hodně. Také technický dozor investora Ing. Jiří Dvořák odvedl skvělou práci a poděkování patří i jemu. Zejména za včasné zajištění vyjádření od dotčených orgánů (hasiči, hygiena, stavební úřad). Veškeré podklady tak byly dodány včas k posouzení na odbor školství a tento vydal souhlasné povolení k navýšení kapacity na celkových 72 dětí.

Úspěšná realizace projektu tak rodičům dětí zajistila, že mohou své ratolesti do naší školky umístit v zastupitelstvem slíbeném termínu 1 září.

Fotogalerie výstavby byla průběžně zveřejňována na Facebooku chron ologicky uspořádané fotografie jsou zde >>>

Celý článek

Ostrý výjezd našich hasičů

V sobotu 22.srpna byl nahlášen požár nad Vlčatínem směrem na Batouchovice. Hořel zřejmě od nedopalku travní porost 3x10m.

Ve 12:47hod byl spuštěn poplach a ve 12:54 už byl výjezd naší jednotky. Naši hasiči byli na místě zásahu dřív než profesionální jednotka z Velkého Meziříčí.

Tímto děkujeme za vzornou reprezentaci naší zásahové jednotky.

Celý článek

SMS informační servis

Registrace do SMS informačního servisu spuštěna.

Od 8.ledna ZDARMA spouštíme SMS informační servis, kdy chceme zasílat krátké informace formou SMS na vaše mobilní telefony. Samozřejmě Vás nebudeme obtěžovat nepodstatnými zprávami. Služba by měla poskytovat důležité informace. Například nenadálé poruchy na vodovodních řádech, vypínání elektřiny, neprovedení svozu odpadu, termíny zasedání zastupitelstva, upozornění na zaplacení poplatků apod.

Pakliže máte zájem, pošlete e-mailem svoje telefonní číslo, na které(á) chcete zasílat SMSky. Připište jméno, přijmení a číslo domu.

Nepoužíváte-li e-mail, můžete zavolat na obec a nahlásit číslo. Věříme že služba bude přínosem.

Celý článek

Zasílání informací o dění v obci na vaše e-maily

Vážení občané.

Chceme vám nabídnout možnost zasílání informací o dění v obci na vaše e-maily. Jednalo by se například o hlášení rozhlasu, ale i o informace kolem projektů, jejich průběhu apod.

Pakliže máte o tyto informace zájem, zašlete svoji e-mailovou adresu na adresu starosty ou.rudikov@rudikov.cz a do předmětu zprávy napište "Přihlášení k odběru informací".

Zdeněk Souček

Celý článek

Kalendář starosty - obsazenost termínů

Vážení občané,

v levém menu je odkaz "Kalendář starosty" zde najdete přehled přítomnosti či nepřítomnosti starosty, naplánovaných schůzek a jednání.

Cílem přehledu je omezit na minimum situace, kdy přijdete na úřad probrat vaše požadavky a zjistíte, že v tento čas se vám nemohu věnovat. Vaše cesta by byla tím pádem zbytečná. Přesto však doporučujeme domluvit si jednání předem telefonicky nebo e-mailem.

Uvádím dobu nepřítomnosti delší než hodinu, přičemž u jednání mimo Rudíkov se může někdy stát, že se protáhnou déle, než byla původně předpokládaná doba.

Celý článek

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Obec Rudíkov je zřizovatelem transparentního účtu 2802761812 / 2010 (FIO banka), který je zřízen za účelem finanční sbírky za účelem podpory demolice a likvidace rodinného domu po totálním požáru ze dne 9. 1. 2024 a následné výstavby nového domu pro manžele Zedníčkovi v obci Rudíkov.

Při náhledu na transparentní účet se zobrazuje příjmení, jméno a částka daru.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Obec Rudíkov, IČ: 00290386, Rudíkov 318, 675 05 Rudíkov.

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů (také jako DPO – data protection officer)?

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Rudíkov je pověřena Ingrid Rubešová s těmito kontaktními údaji:

e-mail: ingrid.rubesova@sms-sluzby.cz, tel: 608 755 523

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Za účelem oprávněného zájmu – prokázání transparentnosti poukázaného finančního příspěvku dárců.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií a to výňatkem:

  • Identifikační údaje, jako je například Vaše jméno, příjmení,
  • Výše příspěvku
  • Název protiúčtu
  • Zpráva pro příjemce
  • Poznámka

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?

Délka uchovávání osobních údajů jsou po dobu sbírky a zveřejnění transparentního účtu

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz