Plnění usnesení on-line náhled

Spuštěna nová funkce pro  dohle d nad aktuálním stavem plnění úkolů  plynoucích z jednotlivých usnesení, přijatých Zastupitelstvem obce. Tento způsob veřejného dohledu je nejen užitečným nástrojem pro veřejnost, ale zejména pro Kontrolní výbor obce. ZASTUPITELSTVO OBCE / KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ