Sbírka na podporu manželů Zedníčkových

Vážení spoluobčané,
jak asi víte, v úterý 9. 1. 2024 rodinu Zedníčkovu postihlo neštěstí, kdy jim požár zcela zničil nový dům v lokalitě Nade Vsí. Škoda je velkého rozsahu, dle zprávy HZS až 6 milionů. Obracíte se s dotazy jak a kde finančně pomoci. Můžete přispět finančním příspěvkem na níže uvedený transparentní sbírkový účet. Děkujeme za Váš zájem pomoci a všem zasahujícím hasičům za pomoc i při následné likvidaci.
 
Číslo transparentního sbírkového účtu, kam můžete přispět je: 2802761812 / 2010 (FIO banka)
 
online náhled na stav účtu je zde  >>
 
TIP: můžete využít přednastavenou QR platbu na částku 1000Kč(můžete před odesláním platby upravit částku)

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz