Chodník od družstva po prodejnu dotačně podpořen

Výbor SFDI na svém jednání dne 12. února 2024 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro období 2023-2024. Mezi podpořenými projekty je i náš dlouhodobě očekávaný a připravovaný chodník od družstva po prodejnu STŘED. Výše schválené podpory činí 3.760.571,- Kč. Celkově bylo předloženo 353 žádostí, ze kterých  279 akcí splnilo  pravidla pro poskytnutí příspěvku. Z důvodu nedostatku disponibilních prostředků v rozpočtu SFDI nebylo podpořeno 73 akcí.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz