Aktuality

3. místo a historicky poprvé Rudíkov "na bedně"

Díky Vám občanům a Vašemu přístupu ke třídění odpadů, jsme byli vyhodnoceni společností ESKO-T v kategorii svazkových obcí 500-1000 obyvatel(16 obcí) na 3. místě. Za rok 2022 jsme vyprodukovali 153,5kg/os/rok směsného komunálního odpadu. Pro srovnání nejhorší obec v kategorii vyprodukovala 214,8kg/os/rok. 2.místo Tavíkovice(131,9kg) 1.místo Studenec(124kg). Obci Rudíkov náleží drobná finanční odměna od ESKO-T ve výši 3.000Kč do rozpočtu obce. Děkujeme za spolupráci a příště ještě lépe!

Celý článek

2 zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Rudíkov v období 2022 - 2026, které se bude konat v pátek 3.3.2023 od 18:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.

Program:
1) Schválení zprávy o uplatňování ÚP Rudíkov včetně pokynů pro zpracování Změny č. 1"
2) SoD s vítězem VŘ na projekční práce nového obecního úřadu
3) Smlouva opravňující provést stavbu chodníku na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina a způsob provedení majetkoprávního vypořádání
4) Nájemní smlouva Brňákovi na pozemek pro zahrádku před domem
5) Věcné břemeno na uložení vedení přípojky NN NORUNEX  „bílý dům“
6) Smlouva Povodí Moravy - předání realizovaného protipovodňového opatření na toku obcí
7) Povrch na multifunkčním hřišti u školy – možnosti výměny za vhodnější typ
8) Kontrolní výbor - dovolení člena
9) Schválení inventarizační zprávy za rok 2022
10) Schválení hospodaření škola
11) Závěr, diskuze

Celý článek

Lokality Horka a Hrádek podepsaly memorandum o spolupráci s Krajem Vysočina kvůli úložišti

 

31.1.2023 16:37 | JIHLAVA (ČTK)
V Jihlavě dnes zástupci Kraje Vysočina a 17 obcí podepsali memorandum o společném postupu při jednáních se státními orgány o případné stavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Na Vysočině jsou dvě ze čtyř lokalit, které se v Česku budou kvůli úložišti dál prověřovat. Jde o Hrádek na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska a Horka na rozhraní Žďárska a Třebíčska. Lokality se úložišti dlouhodobě brání.

"O tomto memorandu společně diskutujeme už několik měsíců, to znamená, dnešní podpis je jakýmsi vyvrcholením naší společné snahy ujednotit náš postup v Kraji Vysočina," řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO) v sídle kraje před podpisem dokumentu.

Společný postup má podle Schreka především posílit postavení obcí v kraji, jichž se záměr státu týká, aby byly zohledněné jejich zájmy, stanoviska a potřeby. "Byť všichni rozumíme tomu, že ve veřejném zájmu České republiky je vyřešit ukládání jaderného odpadu, tak k tomu určitě máme co říci jak my, tak vy jako starostové a starostky," uvedl.

V lokalitě Horka je devět samostatných obcí a v území Hrádek osm. "Na rozdíl od státu se k nám kraj chová jako k partnerovi. Cítíme, že tady máme nějakou podporu proti té mašinerii, která se vůči všem těm dotčeným obcím ze strany státu rozjela před 30 lety," řekl starosta Dolní Cerekve na Jihlavsku Zdeněk Dvořák (nestraník). Obce podle něj na jednu stranu chápou národní zájem, ale chtějí, aby si na druhé straně někdo uvědomil, že starostové byli zvolení, aby chtěli to nejlepší pro svou obec.

Vláda tento měsíc schválila návrh zákona o řízeních o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu. Upravuje práva a lhůty dotčených obcí v jednotlivých řízeních. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) poté uvedl, že návrh práva obcí oproti minulosti rozšiřuje, obce ho však dlouhodobě kritizují. Vláda se zároveň shodla na tom, že finální výběr lokality pro úložiště bude společným rozhodnutím vlády a Parlamentu.

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová (Piráti) dnes k přípravě tohoto zákona řekla, že má informace od některých poslanců z Vysočiny, že připravují nějaké pozměňovací návrhy směřující k posílení role obcí.

V Česku má Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) kvůli stavbě úložiště kromě dvou lokalit na Vysočině prověřovat také území Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

Místo úložiště má být podle dřívějších vyjádření zástupců SÚRAO vybrané do roku 2030. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Vzniknout mělo původně do roku 2065, ale mluví se o urychlení výstavby kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050.

Memorandum o společném postupu - HÚRAO na Vysočině.pdf

Celý článek

Platba za svoz odpadů na rok 2023

ODPADY od 1.1.2023 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osvobozené osoby bez změn(osvobození jsou občané ve věku nad 80let a každé třetí a další dítě), splatnost je jednorázová do 30.března 2023. Platby za odpady zasílejte na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800 a jako variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.

Celý článek

Nové posílení autobusových spojů Velké Meziříčí - Třebíč a s tím související změny od 1.2.2023

Vzhledem ke kapacitním problémům na trase Velké Meziříčí - Třebíč, kdy stávající linka ZDAR a.s. nepobírá cestující(zejména děti dojíždějící do ZŠ Rudíkov) ze zastávek Baliny, Oslavička, bude na lince 790311 zaveden nový ranní pár rychlých spojů, které pojedou pouze zastávky Velké Meziříčí a Třebíč. Tím dojde k odlehčení spoje 840214(Zdar a.s.) o cestující z VM protože pro ně bude nový zrychlený spoj v 6:30

V souvislosti s touto změnou dojde také k úpravě na lince 790300(ranní vyvážka pro Rudíkov) a 840214.

Linka 790300 budou zkráceny spoje č. 51 a 52 – nově pojedou pouze do/z Trnavy. Spoj již nebude ráno zajíždět do Rudíkova a vracíme se tak k obsloužení studentů původním spojem 840214, který již nebude jezdit přeplněný z Velkého Meziříčí.

Linka 840214 – spoj č. 5 odjezd Velké Meziříčí 6:35, Velké Meziříčí,,Novosady 6:41, doplněna obsluha zastávek v Rudíkově („Rudíkov,,žel.st.“; „Rudíkov“; „Rudíkov,,rozc.Hroznatín“; „Rudíkov,,ZD“) – spoj již nebude zatížen cestujícími z VM (nově pojedou rychlým spojem v 6:30)

Pro cestující z Velkého Meziříčí: Linka 790311 – přidán nový pár spojů 5:50 Třebíč – 6:23 Velké Meziříčí, 6:30 Velké Meziříčí – 7:03 Třebíč, provoz ve dnech školního vyučování, obsluha zastávek stejně jako spoje 790311/13,14.

Navrhované úpravy linek proběhnou v termínu od 1. 2. 2023.

Nové jízdní řády platné od 1.2.2023 jsou ke stažení zde:

L790300
L790311
L840214

Prosíme o šíření a sdílení této informace mezi cestující z Velkého Meziříčí(zejména studenty), aby hned od 1.2.2023 využívali nově zavedený posilující spoj, který je doveze rovnou do Třebíče bez zastávek na trase!

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz