Aktuality

Majetková příprava pro opravu komunikace k vlakovému nádraží

Cesta na vlakové nádraží je ve stavu, který bychom rádi opravili a osvětlili. Majetkově je ale "skutečná" obecní cesta trochu jinde, než jsme všichni roky zvyklí chodit. Pozemkově je obecní komunikace zeleně. Fyzicky ale komunikace vede po žluté barvě. Abychom mohli komunikaci opravit například do stavu jako na hřbitově, je nutné nejprve žluté pozemky vykoupit. 100% oslovených majitelů žlutých parcel souhlasí s prodejem obci, za což jim za jejich vstřícnost patří velké díky. Napravíme tak letitý nesoulad a můžeme poté opravovat obecní majetek a zlepšit tak komunikační napojení pro pěší. Cílem je komunikaci také osvětlit. S obecními zaměstnanci a brigádníky bychom chtěli opravu realizovat do konce letních prázdnin. Přesné geodetické zaměření skutečné komunikace proběhne na místě samém s přizváním současných majitelů v půli dubna.

Celý článek

Platba za svoz odpadů 2019

Pro rok 2019 zůstává poplatek ve výši 350,- Kč / osoba. Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději do 30. září, nebo ve dvou splátkách splatných do 31.března a do 30.září. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící ve společné domácnosti. Pokud použijete bezhotovostní převod, variabilní smybol=číslo vašeho domu. Číslo účtu: 1522535349 / 0800 Pro QR platbu možno využít kód níže.

Celý článek

Aktuálně Nade Vsí

Nade Vsí právě probíhá pokládka obrub. První vrstva AB povrchů by měla proběhnout 9.-10. května a finální AB povrch komunikací bude 24.-25.května. V tomto mezidobí na komunikace nesmí vjíždět těžká technika(bagry, vrtné soupravy, náklaďáky apod.)

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko