Aktuality

Letní kino v pátek 11.8.

Zveme Vás na letní kino v pátek 11.8. se začátkem v cca 20:30 po setmění... Snad nás počasí nepřekvapí! Občerstvení bude také zajištěno.

Celý článek

žádost o dotaci na chodník

Stavební povolení na chodník v délce 575m od zastávky družstvo po zastávku prodejna střed máme aktuálně platně vydané. Na Státní fond dopravní infrastruktury jsme 30. června odeslali žádost o dotaci, kompletní projektovou dokumentaci spolu s 16 vyjádřeními dotčených orgánů. Kumulativní rozpočet stavby vychází něco nad 7mil a pokud nám bude dotace přidělena, mohli bychom získat cca 4,3mil. Na vyhodnocení žádosti musíme nyní počkat. Reálně by se mohlo začít stavět v 2Q 2024.

Celý článek

SÚRAO narazilo

Ministerstvo životního prostředí PŘERUŠILO 31. 5. 2023 Správě úložišť radioaktivních odpadů(dále jen SÚRAO), řízení o stanovení průzkumů v naší lokalitě Horka!

Stalo se tak po vyčerpávajícím obsahu došlých vyjádření našich obcí. Tím pádem vyvstala potřeba doplnění žádosti a jejích podkladů ze strany SÚRAO tak, aby ministerstvo mohlo jak došlá vyjádření, tak především vlastní žádost SÚRAO komplexně posoudit a vyhodnotit. Řízení se nyní přerušuje na dobu 60 dnů. Domníváme se, že v takto krátké lhůtě nemůže SÚRAO na naše připomínky adekvátně a kvalitně zareagovat a doplnit žádost o relevantní podklady. Opět to dokazuje, jak SÚRAO nekvalitně a nekompetentně svoji práci odvádí a není schopno podat ani kvalitní a nenapadnutelnou žádost o průzkumy „na první dobrou“ SÚRAO nemůže a nemá důvěru v kvalitně vedený proces vyhledávání lokality pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a dokazuje to celou řadou svých nekompetentních kroků. Už jen samotnou žádost o stanovení průzkumných území mělo SÚRAO podat až ve chvíli, kdy bude schválený speciální zákon k hlubinnému úložišti. Torzo vládního návrhu zákona s tím sice počítá, ale leží ve sněmovně teprve v přípravě k projednávání, ale SÚRAO už nyní postupuje proti tomuto budoucímu zákonu. Je toto rovnoprávné postavení obcí vs. státu? Je potřeba semknout síly, a proto jako obec žádáme o přijetí za člen Platforma proti hlubinnému úložišti. Platforma se sejde 20. 6. 2023 v Náramči od 13:00h.

Připomínky našich 9 obcí k žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na lokalitě Horka ze dne 20. 3. 2023 je ke stažení zde >>

Za zmínku stojí také to, že podklady žádosti SÚRAO tvoří 72 dokumentů o celkovém rozsahu 8529 stran! Obce na jaře dostaly pouhých 60 dní na to, aby představitelé jednotlivých obcí dokázali sehnat potřebné odborníky a s jejich pomocí analyzovali tisíce stran textu a podali tak kvalifikované připomínky. To je neskutečná arogance ze strany státních institucí! Děkujeme proto za pomoc Doucha Šikola advokáti, s.r.o.

  

 

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz