Ministerstvo životního prostředí nařizuje ústní jednání kvůli PÚZZZK HORKA

Nařízení ústního jednání v řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě „Horka“

Ministerstvo životního prostředí nařizuje ústní jednání, neboť to považuje za nezbytné pro splnění účelu řízení a uplatnění práv jeho účastníků. Na žádost právního zástupce dotčených obcí bude toto ústní jednání veřejné.
Ústní jednání se bude konat dne 15. listopadu 2023 od 10:00 hod. v kinosále Kino Jupiter club, Náměstí 17/19, 594 01 Velké Meziříčí.

MZP_Narizeni_jednani_15.11.2023_PUZZZK_081123.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz