Výtěžek z tříkrálové sbírky

Výtěžek Tříkrálové sbírky z obcí spadajících do farnosti Rudíkov:
Rudíkov 36.784 Kč, Oslavička 10.100 Kč, Přeckov 11.020 Kč, Vlčatín 12.110 Kč, Hroznatín 6.500 Kč, Nový Telečkov 6.282 Kč

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz