Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce

V návaznosti na schválenou novelu Zákona o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 vydalo zastupitelstvo obce dne 6.12.2023 na svém zasedání 3 nové obecně závazné vyhlášky, které odpovídají již nové právní úpravě.

Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška 2/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1. 1. 2024

Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný, ve výši 350Kč / osoba / rok

Poplatek ze psů zůstává stejný, ve výši 100Kč první pes a 150Kč druhý a každý další pes.

Pro správné určení poplatku z pobytu jsou provozovatelé ubytovacích kapacit ze zákona povinni vést knihu ubytovaných a tuto knihu jsou povinni při vyúčtování poplatků z pobytu předložit na obecním úřadě, pro správné stanovení celkové výše odvedených poplatků. Knhu ubytovaných jsou povinni archivovat 6 let! viz. § 3g odst.1 zákona o poplatcích >>>

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz