Platba za svoz odpadů na rok 2023

ODPADY od 1. 1. 2024 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osvobození jsou občané ve věku nad 80let a každé třetí a další dítě do věku 16let), splatnost je jednorázová do 30.března. Platby za odpady zasílejte na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800. Variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.

Poplatek za psa zůstává stejný 100Kč za prvního a 150Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatek za psa můžete sečíst s poplatkem za odpady a poslat naráz. Do poznámky o platbě zadejte např. "odpady 3osoby + pes"

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz