Nová vyhláška o odpadech platná od 1.1.2022

Na 19.zasedání zastupitelstva obce byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Rudíkov č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), ze dne 14.2. 2020

ODPADY od 1.1.2022 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osovobozené osoby bez změn, mění se však splatnost, která je už pouze jednorázová a to do 30.března 2022. Platby za odpady zasílejte od 1.1.2022(dříve ne) na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800 a jako variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.