Archiv článků

Revitalizace sportovního zázemí v Rudíkově navrženo k financování

FK Rudíkov z.s., obdržel 5.března vyrozumění od Ministerstva škosltví, mládeže a tělovýchovy že žádost o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního zázemí v Rudíkově" byla předběžně navržena k financování z národní VÝZVY V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ. Na projektu společně s obcí pracujeme...
Celý článek

9. zasedání zastupitelstva obce

9. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov se uskuteční mimořádně ve čtvrtek 12.3.2020 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov.     Program: 1) Prodej pozemků p.č. 268/6 o výměře 561m2, st. 219/2 o výměře 94m2 a st. 220/2 o výměře 32m2 2) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na...
Celý článek

Poplatky za svoz odpadu nejdříve od 5.března

14.2.2020 byla na zasední zastupitelstva schálena nová vyhláška OZV č. 1_2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatek...
Celý článek

Projekt na výměnu osvětlení ve třídách MŠ a ZŠ ožívá

  Přesně před rokem, jsme podávali žádost k Ministerstvu pro místní rozvoj, na výměnu původního(přes 40let starého) osvětlení ve třídách  ZŠ a MŠ. Tehdy jsme byli "odloženi" do zásobníku náhradních projektů. Nyní nás MMR ze zásobníku vytáhlo a zaslalo nám potvrzení o registraci akce. Náš...
Celý článek