Archiv článků

Nová vyhláška o odpadech platná od 1.1.2022

Na 19.zasedání zastupitelstva obce byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Rudíkov č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a...
Celý článek

Odpady 2021 přehledy

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu....
Celý článek

Lyžařský zájezd na Kraličák

Sbor dobrovolných hasičů a obec Rudíkov bude pořádat 5.března(sobota) lyžařský zájezd do areálu Králický sněžník. Přihlášku můžete vyplnit na formuláři zde. Cena dopravy 100Kč. Odjezd 04:00 od obchodu střed. Hromadná cena permanentky je předdohodnutá na 400Kč / osoba
Celý článek

Tradiční masopustní průvod obcí

SDH Rudíkov informuje, že 19.2.(sobota) projde obcí tradiční masopustní průvod, se začátkem od 10:00hod. Hasička bude otevřená od 09:00hod, kdyby chtěl někdo jíti za masku.
Celý článek