Archiv článků

Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce

V návaznosti na schválenou novelu Zákona o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 vydalo zastupitelstvo obce dne 6.12.2023 na svém zasedání 3 nové obecně závazné vyhlášky, které odpovídají již nové právní úpravě. Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místním poplatku za obecní...
Celý článek

Částečná uzavírka II/360 od Boru po čerpací stanici Rudíkov

Od 8. 1. 2024 do 31. 3. 2024 nás čeká částečná uzavírka komunikace II/360 od Boru po čerpací stanici AVIA Rudíkov. Z důvodu provádění přípravných prací(kácení atd.) v rámci stavby: „II/360 Trnava – Rudíkov, 1.stavba“. Posuvné pracovní místo max. délky 50 m při vzájemné viditelnosti protijedoucích...
Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz