Archiv článků

Nová posilující odpolední linka od 1. února 2022

Na základě připomínek občanů, vznesených na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2021, ke změnám jízdních řádů autobusů od 12.12.2021 proběhla jednání se zřizovatelem Veřejné dopravy Vysočiny(Kraj Vysočina). Dle dat z pokladních systémů se jeví nejkritičtější odpolední linka 841214 16(ZDAR...
Celý článek

20. zasedání zastupitelstva obce

V pátek 21.1.2022 od 18:00hod se v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov bude konat 20. zasedání zastupitelstva obce Program: 1)    Dotační titul SPORTOVIŠTĚ 2022 – spolufinancování vybavení posilovny 2)    Program Obnovy venkova Vysočiny  2022 –...
Celý článek

Výsledek tříkrálové sbírky

Výtěžek tříkrálové sbírky: Rudíkov 32.216,- Kč , Vlčatín 8.808,- Kč , Oslavička 9.179,- Kč , Přeckov 10.325,- Kč , Nový Telečkov 6.206,- Kč , Hroznatín 4.450,- Kč                
Celý článek

Nová vyhláška o odpadech platná od 1.1.2022

Na 19.zasedání zastupitelstva obce byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Rudíkov č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a...
Celý článek

První silvestrovský běh na 10km

Kdo má chuť může přijít. Na trati budou dvě občerstvovačky. Hodovská cesta (2,5km) a Nárameč kabiny u hřiště (5km). Pro účastníky budou k dispozici nové šatny a sprchy v zázemí na hřišti v Rudíkově.  
Celý článek