Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

O pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11.3.2010 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 pism. a), písm. d) a § 84 odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010

Celý článek

Opatření č. 1/2007

Řád veřejného pohřebiště v obci Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 27. 7. 2007 usneslo vydat, podle § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obchích, ve znění pozdějších předpisů, toto opatření, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Rudíkov.

Opatření č. 1/2007

Celý článek