Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 10. 03. 2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d), ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017 - o době nočního klidu

Celý článek

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém jednání dne 18.12.2015 usneslo vydat dle ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Nařízení č. 01_2015 o zákazu podomního prodeje.pdf

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 18. 12. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Obecně závazná vyhláška č. 3_2015.pdf

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11. 3. 2010 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

O pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11.3.2010 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 pism. a), písm. d) a § 84 odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010

Celý článek

Opatření č. 1/2007

Řád veřejného pohřebiště v obci Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 27. 7. 2007 usneslo vydat, podle § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obchích, ve znění pozdějších předpisů, toto opatření, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Rudíkov.

Opatření č. 1/2007

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz