Opatření č. 1/2007

Řád veřejného pohřebiště v obci Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 27. 7. 2007 usneslo vydat, podle § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obchích, ve znění pozdějších předpisů, toto opatření, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště v obci Rudíkov.

Opatření č. 1/2007