Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 18. 12. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Obecně závazná vyhláška č. 3_2015.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz