Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém jednání dne 18.12.2015 usneslo vydat dle ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Nařízení č. 01_2015 o zákazu podomního prodeje.pdf

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz