Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém jednání dne 18.12.2015 usneslo vydat dle ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Nařízení č. 01_2015 o zákazu podomního prodeje.pdf