Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 10. 03. 2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d), ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017 - o době nočního klidu