Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 28. 04. 2017 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Vyhlášku 3/2017 vydáváme v souvislosti s plněním povinností podle § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

Obecně závazná vyhláška 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Celý článek

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 10. 03. 2017 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2017 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 10. 03. 2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d), ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2017 - o době nočního klidu

Celý článek

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rudíkov

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém jednání dne 18.12.2015 usneslo vydat dle ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Nařízení č. 01_2015 o zákazu podomního prodeje.pdf

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 18. 12. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Obecně závazná vyhláška č. 3_2015.pdf

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11. 3. 2010 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 

Celý článek