Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 18. 12. 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Obecně závazná vyhláška č. 3_2015.pdf

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudíkov.

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 5.ledna 2015 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 1_2015.pdf (259530)

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11. 3. 2010 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

O místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11.3.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 pism. d) a § 84 odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecné závazná vyhláška č. 2/2010

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

O pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 11.3.2010 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 pism. a), písm. d) a § 84 odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010

Celý článek

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

O místním poplatku za úžívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 27.3.2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 pism. d) a § 84 odst. 2 pism. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko