Obecně závazné vyhlášky

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 6. 10. 2017 usneslo vydat(aktualizovat) SMĚRNICI K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝC ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.

Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf

 

Celý článek

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 28. 04. 2017 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Vyhlášku 3/2017 vydáváme v souvislosti s plněním povinností podle § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

Obecně závazná vyhláška 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Celý článek

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2017

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 10. 03. 2017 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2017 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz