SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Zastupitelstvo obce Rudíkov se na svém zasedání dne 6. 10. 2017 usneslo vydat(aktualizovat) SMĚRNICI K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝC ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU.

Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf