Aktuality

Co s dětmi o prázdninách když potřebujete chodit do práce?

Edit 29.11. 2017: Žádost o dotaci byla Základní školou Rudíkov podána a o jejím přidělení a tím pádem případném spuštění projektu budeme informovat. Vyhodnocení zatím nedokážeme časově predikovat, ale pokud bude projekt úspěšný, předpoklad jsou letní prázdniny.

Žádat či nežádat dotaci přes MAS Podhorácko na projekt prázdninových družin, mimoškolních družin a příměstských táborů?

K tomu potřebujeme znát váš případný zájem při současném splnění podmínek výzvy..

 

Celý článek

Příspěvek z Kraje Vysočina na stavbu ČOV schválen

Dne 12.9.2017 proběho Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Pro Rudíkov velmi důležitý bod zas edání č.91 byl jednomyslně schválen a Rudíkov obdrží dotaci na naši čističku v požadované výši 2.966.124Kč.viz příloha schválených obcí ZK-05-2017-91pr02.pdf
Krajský rozpočet na projekty čištění vod byl navýšen o cca 4mil. I přesto nebyly uspokojeny 2 žádosti ve výši 4,7mil. Kromě vlastní spoluúčasti financování, tak máme zajištěny pro výstavbu tyto zdroje: Dotace SFŽP 11mil, příspěvek VaK 2,7mil, příspěvek Kraje Vysočina 2,96mil.

Celý článek

Nové sociálky v základní škole

Přes letní prázdniny proběhla v základní škole rekonstrukce sociálek ve všech třech patrech. Sociálky nyní odpovídají běžným standardům na dané počty žáků. Po mnoho let nebyla na sociálkách ani teplá voda. Novinkou jsou bidety na dívčích záchodcích, pisoáry a oddělené toalety pro učitelský sbor. S projekcí pomohla místní firma projekční kancelář  Greendesign, s.r.o. a realizaci zastřešovala místní firma BCR s.r.o. Náklady na rekonstrukci činí cca 1,5mil Kč. Demontáže starých zařízení, příček, stropů apod. provedli brigádníci a školník.

Celý článek

Osazeny značky "Průjezd zakázán"

Na základě usnesení Zastupitelstva obce a proběhlém řízení o stanovení trvalého dopravního značení, bylo dnešním dnem dokončeno osazení značek "Průjezd zakázán" v uličce Na chalupy. Vlastníků nemovitostí v ulici Na chalupech se tato značka nijak nedotýká. Je-li na značce uveden nápis "Průjezd zakázán", nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Důvodem pro osazení byl požadavek na zklidnění dopravy i s výhledem na možný zvýšený provoz při výstavbě nové lokality Nade Vsí.

Celý článek

SMSky z obce na mobily - znovuregistrace čísel

Chtěl bych poprosit všechny, kdo chtějí dostávat informační SMS zprávy z obce na své mobily, aby na obec znovu nahlásili svá telefonní čísla. Případně čísla svých rodičů apod.

Důvodem je zhavarovaný počítač, který se pokazil 18.7.2017 a poškodila se částečně i databáze čísel, na která se SMS zprávy zasílají. Takže nyní nemáme asi 50% čísel, na která se SMSky zasílaly.

Svoje číslo, případně číslo rodičů apod. můžete napsat, zavolat, případně poslat smsku na mobil starosty, nebo vyplnit zde do formuláře

Volejte či SMSkujet na tel:  604 266 642,  mailujte na: ou.rudikov@rudikov.cz

Děkujeme předem.  Zdeněk Souček - starosta.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz