Prodané pozemky v lokalitě Nade Vsí

15.11. 2017 proběhlo na zasedání Zastupitelstva obce schválení prodejů žadatelům o pozemky v lokalitě Nade Vsí. Aktuální stav po schválení zde > >>

Tři pozemky zůstaly prozatím volné.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz