Zkušební roční provoz

Nová čistička v pátek 8. prosince ukončila 72hodinový zkušební chod v rámci komplexních zkoušek celé technologie. 21.12. 2017 proběhla za účasti MěÚ Třebíč, odboru vodního hospodářství, předkolaudace a schválení zahájení zkušebního provozu po dobu 1roku. V příštím období se bude realizovat následující: Oplocení, venkovní úpravy, dokončovací práce. Celková prostavěnost od začátku stavby je cca 14.800.000Kč (82 %)