Zkušební roční provoz

Nová čistička v pátek 8. prosince ukončila 72hodinový zkušební chod v rámci komplexních zkoušek celé technologie. 21.12. 2017 proběhla za účasti MěÚ Třebíč, odboru vodního hospodářství, předkolaudace a schválení zahájení zkušebního provozu po dobu 1roku. V příštím období se bude realizovat následující: Oplocení, venkovní úpravy, dokončovací práce. Celková prostavěnost od začátku stavby je cca 14.800.000Kč (82 %)

 

 

 

 

 

 

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz