Aktuality

Hřbitov nově osvětlen

Na hřbitově je od pátku 8.12. kompletně zapojeno a nasvíceno. Osazeno bylo 5ks svítidel GE NAVONA. Výhodou je především optický design, který umožňuje, abychom svítili přímo a jen tam, kde je to opravdu potřebné. Svítidlo má odběr pouhých 30W max. a umožňuje různé konfigurace stmívání. Klikem zobrazíte větší detail fotek

Celý článek

Zkušební roční provoz

Nová čistička v pátek 8. prosince ukončila 72hodinový zkušební chod v rámci komplexních zkoušek celé technologie. 21.12. 2017 proběhla za účasti MěÚ Třebíč, odboru vodního hospodářství, předkolaudace a schválení zahájení zkušebního provozu po dobu 1roku. V příštím období se bude realizovat následující: Oplocení, venkovní úpravy, dokončovací práce. Celková prostavěnost od začátku stavby je cca 14.800.000Kč (82 %)

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek

Obec pořádá zájezd na muzikál do Brna

Naplněnost 50 osob (100%)

Obec Rudíkov pořádá 24.2. 2018 pro 50 osob zájezd na muzikál Chaplin do Městského divadla Brno. Exkluzivně do 4 až 6 řady! Začátek představení je ve 14:00hod. Předpokládaný odjezd 12:30hod (bude upřeněn). Dopravu autobusem hradí obec Rudíkov. Cena: 580,- Kč a 33% slevu získávají automaticky děti do 15 let, studenti denního studia(do 26 let), důchodci. (Cena po slevě 389Kč).

Kdo by neznal geniálního umělce a výjimečného člověka Charlie Chaplina. Muzikál, který je napsán na motivy jeho bohatého života byl uveden na Broadway v roce 2012 a získal hned čtyři nominace na ceny Tony a šest na Drama Desk Award. Titulní role je v díle rozdělena mezi tři herce – malého chlapce, muže v nejproduktivnější fázi jeho života a zestárlého muže. Autoři vyprávějí o osudu hlavního hrdiny strhujícím způsobem a předkládají nám skvěle prokomponovaný příběh s báječnou hudbou a řadou okolností, o kterých věděli vskutku jen ti nejzasvěcenější. Základní výpovědí je pak Chaplinovo osobní poslání, které spočívá v jeho celoživotním odhodlání jít si vždy a ze všech okolností za svými cíli s jednoznačným humánně akcentovaným vztahem ke světu, s kritickým myšlením vůči zvrhlé politice i s jasným názorem na bídu společnosti, ve které žil. Více o představení ....

 

Celý článek

20let webových stránek obce Rudíkov

Dne 20.prosince 2017 tomu bude 20 roků, kdy byly zprovozněny webové stránky Rudíkova, jako v jedné z prvních obcí v okrese! Ze začátku využívaly free hosting, později tehdejší zastupitel Ing. František Jaša založil placenou doménu www.rudikov.cz

Stránky vznikaly v době, kdy "internet byl ještě v plenkách" a už v té době poskytovaly zákl. informace o dění v obci.
V dnešní době máme i poměrně detailní statistiky návštěvnosti webových stránek obce, kdy dosahujeme až 3000 návštěv za měsíc. Průměrně návštěvníci stráví na stránkách 2minuty a 13vteřin. Příklad návštěvnosti za posledních 30dní.
 
Zde pro připomenutí, jak tehdejší web obce vypadal za použití tehdy dostupných prostředků.

Celý článek

Projekt Třídím u paty domu jde do realizace

Dne 6.10. rozhodlo Zastupitelstvo obce o výběru dodavatele pro projekt Třídíme u paty domu - stavební úprava pro 3 nová třídící hnízda po obci a dodávku barevných popelnic pro 90 domácností, které projevily zájem se projektu aktivně účastnit a třídit si přímo tzv. u paty domu. Výstavbou a vybavením tří hnízd snížíme docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům na tříděný odpad. Třídící hnízda budou zřízena dle mapky(u Chromů, U bytovky č.p.172 a u bazénku Na Šumavě). Nejnižší nabídku podala místní firma Sofistav s.r.o. ve výši 696.400Kč. Projekt mohl dosáhnout maximální výše 774.117Kč. Na projekt máme přidělenou dotaci 85% a spoluúčast obce bude ve výši cca 116.000Kč. Distribuci nádob do domácností, které projevily zájem, proběhne do 31.12. 2017

Další nabídky v pořadí:

Celý článek

Schválena pravidla prodeje pozemků v lokalitě Nade Vsí

Dne 6.10. 2017 byla na 22. zasedání Zastupitelstva obce schválena pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě Nade Vsí. Cena byla rozhodnutím Zastupitelstva obce stanovena ve výši 450,- Kč/m2

Podmínky prodeje, geometrický plán a náhled smlouvy jsou ke stažení v sekci PROJEKTY / Lokalita Nade Vsí. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění podmínek budou na nejbližším zasedání ZO schvalovány jednotlivé smlouvy o prodeji. Do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy musí být kupní ceny uhrazeny na účet obce.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz